Nyt hjem for handicappede i Årslev

Årslev Kommune skal lægge grund til et nyt byggeri for udviklingshæmmede børn. Til april næste år står 24 boliger klar til at aflaste op mod 100 handicappede børn.

-

Årslev Kommune skal lægge grund til et nyt byggeri for udviklingshæmmede børn. Til april næste år står 24 boliger klar til at aflaste op mod 100 handicappede børn.


Amtets Social- og Psykiatriudvalg godkendte i dag forslag. Byggeriet er målrettet den relativt store gruppe af udviklingshæmmede børn og voksne, som i dag modtager et såkaldt aflastningstilbud. I dag modtager cirka 140 personer på Fyn et aflastningstilbud, men efterspørgslen er stigende.


24 nye boliger i Årslev Kommune


Det nye byggeri, som placeres på en grund i Årslev Kommune, vil omfatte i alt 24 1-rumsboliger med eget bad og toilet. I alt vil byggeriet være på ca. 1.650 m2. Fra amtets side har man lagt vægt på, at byggeriet placeres centralt på Fyn, idet brugerne kommer fra alle fynske kommuner. 
Amtet forventer, at omkring 100 brugere vil få gavn af det nye aflastningstilbud, fordi der fortsat vil være aflastningspladser i forbindelse med andre botilbud på Fyn.


Udvidelse af kapacitet


Et aflastningstilbud er et kortere eller længere ophold i et amtsligt botilbud, og formålet er ikke mindst at aflaste forældre, som har et handicappet barn eller voksen boende hjemme. For forældrene er det ofte en stor belastning, og man håber via tilbud om aflastning at kunne udskyde visitationen til et permanent amtsligt tilbud.
Det forventes at byggeriet vil være klar til indflytning omkring april måned 2003. Fyns Amt skal stå som lejer af bygningerne. Social- og Psykiatriudvalgets beslutning forelægges Økonomiudvalget og amtsrådet til endelig godkendelse d. 8. april.