Nyt IT-center til Fyn

Videnskabsminister, Helge Sander, har afsat knap 90 millioner kroner til oprettelse af fire IT-kompetencecentre. Heraf skal det ene ligge i Odense. Centret skal bl.a. sikre at universitetets IT-erfaring kommer virksomhederne til gavn.

-

Videnskabsminister, Helge Sander, har afsat knap 90 millioner kroner til oprettelse af fire IT-kompetencecentre. Heraf skal det ene ligge i Odense. Centret skal bl.a. sikre at universitetets IT-erfaring kommer virksomhederne til gavn.

De 87,5 millioner kommer fra den såkaldte jysk-fynske IT-satsning og skal de kommende fire år gå til oprettelse af IT-kompetencecentre i Odense, Aalborg, Aarhus og Sønderborg.

Med et tilsvarende beløb fra regionale kilder sikres de fire centre ialt 175 millioner kroner.

\"Der findes meget stærke IT-miljøer omkring de jysk-fynske universiteter. Det er vigtigt, at denne viden nyttiggøres og kommer flere virksomheder til gavn\", siger Videnskabsminister Helge Sander.

Den jysk-fynske IT-satsning råder over yderligere 87,5 millioner kroner. De skal bruges til sikre, at den regionale viden om IT kommer de virksomheder til gavn, der ikke ligger i umiddelbar nærhed af universiteter eller andre videninstitutioner.

Det sker gennem oprettelse af en såkaldt IT-korridor, som formidler viden til virksomhederne.

Også dette beløb dobles op med regionale midler, så der gives et samlet IT-løft vest for Storebælt på 350 millioner kroner.