Nyt krisecenter til voldsramte kvinder

Onsdag blev det første skridt på vejen mod etableringen af et nyt og større krisecenter for voldsramte kvinder taget. Fyns Amts Social- og Psykiatriudvalg besluttede at indstille til økonomiudvalget og amtsrådet, at ejendommen på Rødegårdsvej 91 i Odense ombygges til nyt krisecenter.

-

Onsdag blev det første skridt på vejen mod etableringen af et nyt og større krisecenter for voldsramte kvinder taget. Fyns Amts Social- og Psykiatriudvalg besluttede at indstille til økonomiudvalget og amtsrådet, at ejendommen på Rødegårdsvej 91 i Odense ombygges til nyt krisecenter.

Der har længe været et politisk ønske i Fyns Amtsråd om at etablere et nyt og større krisecenter med plads til 15 kvinder og børn. Det nuværende krisecenter i Jernbanegade i Odense er blevet for småt og utidssvarende.

- Det nye krisecenter bliver større og mere tidssvarende end det nuværende krisecenter. Det nye krisecenter vil også råde over udendørs arealer, hvilket ikke mindst kommer børnene i centret til gode. Så der er flere grunde til, at udvalget er glade for, at vi nu har taget det første skridt på vejen mod etableringen af et nyt og større krisecenter, siger formanden for amtets Social- og Psykiatriudvalg, Ib Dalsfledt.

Et værelse til hver
I det nye og større krisecenter vil hver kvinde få sit eget værelse, mens bad og toilet deles med naboværelset. Centret rummer desuden opholdsrum, spisestue, køkken, kontorer, vagtrum, mødelokaler, børne- og aktivitetsrum, mv.

Amtsrådet behandler sagen på et møde den 6. september. Hvis sagen godkendes, forventes det, at det nye krisecenter vil kunne blive taget i brug om et år.

HER OG NU

MEST LÆSTE OM VALGET: