Nyt laboratorium i Kerteminde

Biologisk Institut på Syddansk Universitet udvider sine aktiviteter i Kerteminde med indvielsen af et vådlaboratorium, tirsdag.

-

Biologisk Institut på Syddansk Universitet udvider sine aktiviteter i Kerteminde med indvielsen af et vådlaboratorium, tirsdag.

Det ny laboratorium er indrettet i en tidligere garagebygning sammen med Sommerlaboratoriet. Tilsammen udgør de en kursusbygning, hvor kurser for studerende kan afvikles uden at lægge beslag på forskningslaboratorierne i hovedbygningen.

Marinbiologisk Forskningscenter skal de kommende år gennemføre flere større forskningsprojekter med betydelig ekstern støtte, bl.a. fra EU.