Nyt rekordår for Svendborg Sparekasse

For andet år i træk kan Svendborg Sparekasse præsentere et rekordregnskab. Sparekassen fik i 2003 et overskud efter skat på 48,8 millioner kroner - en stigning på 37 % i forhold til det hidtidige rekordår, 2002.

-

For andet år i træk kan Svendborg Sparekasse præsentere et rekordregnskab. Sparekassen fik i 2003 et overskud efter skat på 48,8 millioner kroner - en stigning på 37 % i forhold til det hidtidige rekordår, 2002.

Indtjeningen på den almindelige pengeinstitutdrift i 2003 er dog blevet mindre end den så ud til at blive, da halvårsregnskabet kom. Årsagen til det er tab og hensættelser.

Når der alligevel er tale om et rekordregnskab, skyldes det kursreguleringer på 26,4 millioner kroner. En stor del heraf, nemlig 16,7 millioner kroner, kommer fra salget af Totalkredit A/S.

Derfor er forventningerne til 2004 heller ikke, at rekorden skal slås endnu en gang.

Samlet vurderer Direktør for Svendborg Sparekasse, Svend Erik Kracht, resultatet for 2003 som meget tilfredsstillende, hedder det i en pressemeddelelse udsendt sammen med årsregnskabet.