I det fynske folks tjeneste

Nyt superhospital i Odense

Der skal bygges et helt nyt universitetshospital i Odense som led i et forlig om sygehusstrukturen i Region Syddanmark som blev fremlagt fredag.

Odense Universitetshospital skal erstattes af helt nyt supersygehus

Forliget, som har stort flertal i regionsrådet, indebærer at Odense Universitetshospital skal fortsætte som Region Syddanmarks sundhedsmæssige flagskib.

Derfor vil politikerne bygget et nyt, tidsvarende hospital nær Syddansk Universitet og motorvejen.

Hospitalet, der kommer til at koste omkring 4½ milliarder kroner skal bygges etapevis over de kommende syv til otte år.

Forliget indebærer desuden at Sygehus Fyn Svendborg bevarer både skadestuen og fødeafdelingen.

Rygcentret i Ringe bliver flyttet til Middelfart, som bliver regionsdækkende rygcenter.

De øvrige fynske sygehuse fortsætter som hidtil.

Hertil kommer, at den nuværende lægebilordning i Svendborg bliver døgnbemandet og der placeres en lægebil i Faaborg.

Samtidig arbejdes videre med planer om at etablere en lægehelikopter-ordning. I det hele taget skal den præhospitale indsats øges for at kompensere for større afstand mellem skadestuerne.

Administrativt slås de nuværende OUH og Sygehus Fyn sammen i en stor enhed, mens Middelfart Sygehus lægges ind under Trekantsområdet.

Det Syd- og Sønderjyske område

Samtidig lægger politikerne op til at bygge et nyt sygehus i Sønderjylland centralt placeret tæt på den kommende motorvej.

Det betyder, at det nuværende Sønderborg Sygehus kan bruges til noget andet, mens sygehuset i Aabenraa omdannes til psykiatrisk sygehus.

Kolding bliver Trekantsområdets akutsygehus, mens Vejle skal specialisere sig i kræftbehandling. Esbjerg sygehus fortsætter som akutsygehus.

Flere sygehuse får regionsdækkende specialfunktioner.

Middelfart bliver rygcenter. Vejle får kræft som speciale. Give fortsætter succes?en som friklinik og Grindsted skal tage sig af såkaldte særlige medicinske patienter.

Psykiatrien

Psykiatrien i Syddanmark deles op i fire områder: Fyn, Lillebælt, Vestjylland og Sønderjylland.

Her kan sindslidende få hjælp på lokalcentre og et eller to psykiatriske sengeafdelinger.

Psykiatrien i Odense får til huse i det ny universitetshospital, som også får en psykiatrisk skadestue, ligesom Esbjerg, Vejle og Aabenraa.

Børne- og ungepsykiatrien og retspsykiatrien kommer først på plads efter endnu en høringsfase.

Financieringen

Hele det store projekt løber op i omkring 10 milliarder kroner. Heraf 4½ milliarder til at bygge i Odense og omkring 2½ milliard til at bygget det ny Sønderjyske sygehus.

En del af financieringen ventes at komme fra statens pulje på området. Derudover råder Region Syddanmark selv over op mod otte milliarder kr. i de syv til otte år det tager at gennemføre planerne.

Der kan desuden regnes med en del indtægter på salg af f.eks. det nuværende OUHs bygninger.

Kilk på punkterne for flere oplysninger

Læs hele forligsteksten