Nyt værktøj til kystbeskyttelse: - Vi mangler pengene til det

Miljøminister Lea Wermelin har offentliggjort en ny national kortlægning af risikoen for oversvømmelser. Fynsk borgmester så gerne, at der fulgte penge med til projektet.

Et nyt værktøj i kampen mod klimaforandringerne. Det er i hvert fald planen med det digitale værktøj Kystplanlægger 2120, som i dag er blevet offentliggjort af miljøminister Lea Wermelin, (S).

Stigende havvandstande og voldsommere storme har været med til, at nye værktøjer skal tages i brug for at sikre kommunernes kystlinjer.

- Jeg tænker, at det er fint, det er kommet, men det er også lidt sent. Vi har været i gang i nogle år med at kigge på kystbeskyttelse i kommunen, og vi er langt med projekteringen af tiltag, der skal løse nogle af de udfordringer, siger Hans Stavnsager, der er borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune og fortsætter:

- Min største anke er, at der ikke følger penge med kortet. Vi står med en enorm udfordring i kommunerne i de kommende år, så det kunne være rart, når staten engagerer sig i vores kystområder, at der også fulgte nogle penge med til kystsikringen.

Havet er ligeglad med kommunegrænser

Værktøjet virker således, at det er en hjælpende hånd til planlægning og risikohåndtering i kystzonerne. Redskabet indeholder for eksempel risikokort for hele landet og vejledende forslag til, hvordan kommunerne bedste tager hånd om udfordringerne frem til 2120.

- Vi står over for en fremtid med højere vandstande, voldsommere storme og mere regn. Oversvømmelse og erosion er reelle trusler mod vores kyster, og de huse og andre store værdier, vi har i kystområderne. Med værktøjet Kystplanlægger får vi detaljeret viden om, hvor risikoen er størst 100 år ud i fremtiden. Værktøjet er en skattekiste af viden og forslag, som kystkommunerne kan bruge til at planlægge fremtidens kystbeskyttelse, siger miljøminister Lea Wermelin i pressemeddelelsen.

Viser risikoen om 100 år

Kystdirektoratet har lavet en kortlægning af Danmarks 7.300 kilometer lange kystlinje.

Alle disse data er tilgængelige i det nye værktøj, som ved hjælp af digitale kort viser risikoen på en given strækning i dag, om 50 år og om 100 år. Kystlinjen i Kystplanlægger er delt op i 15 hovedstrækninger, som yderligere er underopdelt i 458 strategi-strækninger med konkrete forslag til kystbeskyttende tiltag.

- Der er da områder, vi ikke har set, hvor Kystdirektoratet foreslår, at vi skal lægge mere sand ud, så det er fint at blive opmærksom på, siger Hans Stavnsager.

Kystplanlægger 2120 er udviklet af Kystdirektoratet og designet i dialog med KL og kommunerne. Værktøjet er tilgængeligt for alle.

Du kan se kortet og alle forslag til forebyggende tiltag her.