Ø-borgmestre bekymrede for færgepriser

De fynske øer kan blive ramt af løftebrud fra den nye regering.

Rundt omkring på de danske øer er der stigende uro på borgmesterkontorerne.

De var nemlig - inden valget - blevet stillet billigere færgebilletter i udsigt af den tidligere regering.

På sidelinjen stod nuværende transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt (V), der dengang var formand for Folketingets udvalg for landdistrikter og øer, og slog på tromme for at indføre det såkaldte landevejsprincip.

Et princip, der betyder, at færgebilletterne skal koste, hvad det vil koste at køre en tilsvarende distance på landevejen.

Men siden har det været sparsomt med udmeldinger fra den nyslåede minister, der således sidste måned understregede, at han ikke kan "love noget".

Og det vækker undren:

- Efter forårets forslag fra den tidligere regering om trafikal ligestilling af de danske øer, ser det nu endelig ud til, at der er en meget bred opbakning i Folketinget til, at forslaget kan gennemføres, siger Fanøs borgmester, Erik Nørreby (V).

- Hvis den nye regering i den kommende finanslov ikke kommer med et forslag om nedsættelse af færgetaksterne, der er mindst lige så godt som den tidligere regerings forslag, vil vi betragte det som et løftebrud, fortsætter han

Og han er ikke alene med sin holdning:

- Det vil selvfølgelig skuffe mig, hvis ikke det kommer på finansloven, siger borgmesteren i Læsø Kommune, Tobias Birch Johansen (V).

Også borgmestrene på Samsø og Ærø mener, at ministeren inden valget er kommet med klare udsagn om at ville indføre det såkaldte landevejsprincip.

Færgebilletpriserne ligger reelt under Social- og indenrigsministeriet, og her siger minister Karen Ellemann (V), at hun ikke kan "gå ind i detaljerne om, hvad det bliver for en model".

- Det ved jeg af gode grunde ikke, for vi er jo ikke gået i gang med de forhandlinger endnu, siger hun.