Øboerne går mest i kirke

Beboere på de helt små øer går i kirke otte gange på et år. Det viser en ny optælling fra Fyens Stift.

Biskoppen for Fyens Stift har bedt menighedsrådene om at tælle hvor mange der kommer i kirken gennem det sidste år.

Nu er tallene ved at blive opgjort, men allerede nu viser tallene, at kirkerne på Strynø, Drejø, Avernakø, Lyø, Skarø og Bågø er meget besøgt.

I gennemsnit var der 21 personer i kirke til alle søndags-gudstjenesterne på øerne, og det er et højt tal i forhold til øernes indbyggertal, skriver Fyens Stift i en pressemeddelelse.

På Strynø, der er den befolkningsmæssige største ø med 139 folkekirkemedlemmer, var der 33 højmesser med i alt 994 deltagere.

På øerne er antallet af gudstjenester tilpasset befolkningens størrelse, så der er ikke højmesse hver eneste søndag.

I gennemsnit var alle øboerne fra nul år og opefter i kirke otte gange fra maj 2013 til april 2014.

- Både øboer og sommergæster kommer, når der kaldes til gudstjeneste på de små øer, og det er dejligt, at folk samles om kirken i de mindre samfund, siger Biskop for Fyens Stift Tine Lindhardt.

Fyens Stift forventer at være klar til at offentliggøre tallene for hele Stiftet mandag.