I det fynske folks tjeneste

Odense Bytrafik nedlægges

Når strukturreformen i 2007 bliver ført ud i livet skal den kollektive trafik i Odense måske styres fra Vejle. Odense Bytrafik bliver nedlagt og mandskab, busser og alle anlæg skal overdrages til et regionalt busselskab. Chaufførerne er skeptiske over for den nye konstruktion.

-


Chaufførerne er bekymrede over den nye struktur

Når strukturreformen i 2007 bliver ført ud i livet skal den kollektive trafik i Odense måske styres fra Vejle. Odense Bytrafik bliver nedlagt og mandskab, busser og alle anlæg skal overdrages til et regionalt busselskab. Chaufførerne er skeptiske over for den nye konstruktion.

Fra 2007 skal alle lokale og regionale busselskaber overdrages til et nyt fælles tafikselskab for hele Region Syd. Det betyder, at blandt andet Odense Bytrafik bliver nedlagt. I stedet skal Odense Kommune købe kollektiv trafik i Odense af det nye regionale busselskab.

- Vi har gennemgået teksten til strukturreformen i Miljø- og teknikudvalget, og der er ingen tvivl om, at vi ikke kan drive et busselskab i Odense Kommune, når strukturreformen er gennemført, siger Søren Møller(K) der er formand for udvalget.

Odense med i bestyrelsen

I dag bliver busdriften styret og reguleret af politikerne i Miljø- og teknikudvalget. Men fra 2007 vil disse opgaver ligge i det regionale busselskab, der måske får hjemsted i den sydjyske hovedstad Vejle.

- Jeg forventer, at Odense Kommune får mindst én repræsentant i den nye bestyrelse for det regionale busdrift. Samtidig kan politikerne i Odense stadig bestille omfanget af busdriften hos det regionale selskab, siger Søren Møller, der både kan se fordele og ulemper i den nye konstruktion.

Medarbejdere forflyttes

Hos bybuschaufførerne bliver en ny arbejdsgiver dog mødt med skepsis.

- Man kommer ikke uden om at indflydelsen over busdriften i Odense glider længere væk fra Odense, og på længere sigt tror jeg, at det er hensigten at privatisere de regionale busselskaber, siger Henning Hansen, der er tillidsmand for de overenskomstansatte bybuschauffører.

Henning Hansen frygter at den kollektive trafik i Odense bliver både dårligere og dyrere, når Odense Bytrafik bliver nedlagt.

Alle overenskomstansatte medarbejdere bliver automatisk flyttet med over i det nye selskab efter lov om virksomhedsoverdragelse. Hvad der skal ske med de 25 procent af chaufførerne, der er tjenestemandsansatte, er dog uklart.

Omkring 25 procent af busdriften er i øjeblikket udliciteret. Ved sidste licitation vand Odense Bybusser sin egen opgave.