Odense får handicap-politik

De handicappede i Odense skal nu sikres ligestilling, flere rettigheder og bedre muligheder gennem en særlig handicappolitik.

-

De handicappede i Odense skal nu sikres ligestilling, flere rettigheder og bedre muligheder gennem en særlig handicappolitik.


Siden 1998 har Odense Handicapråd arbejdet med et forslag til en samlet handicap-politik for hele Odense Kommune. Nu har rådet udarbejdet et forslag som skal til behandling i alle udvalgene og byrådet.


Forslaget skal sikre at alle mennesker med et handicap kan deltage i samfundslivet på lige fod med andre. Målsætningen for kommunen bliver, at handicappede i så høj grad som muligt skal kunne leve et så almindeligt liv som muligt - både i boligen, i fritiden og på arbejdet.


Handicappolitikken er udarbejdet efter FN?s standardregler for handicappede og indeholder blandt andet følgende elementer:  • Relevante tilbud til handicappede i lokale og kommunale foreninger
  • Helhedsindsats for hele familen skal sikre at børn med handicap får relevante tilbud.
  • Tilbud om undervisning om nødvendigt
  • Rådgivning og vejledning om uddannelse og jobmuligheder
  • Hensyn til handicappede ved nybyggeri og ombygninger
  • Uddannelse af kommunens handicap-medarbejdere
  • Brugerundersøgelser på handicapområdet

Odense Handicapråd skal sørge for at de enkelte forvaltninger i kommunen følger op på kommunens handicappolitik.