I det fynske folks tjeneste

Odense får ny skov uden træer

Det bliver ikke til at se træerne for bare skov, når man besøger Odenses nye skov. Fyns Statsskovdistrikt har lavet en plan for tredje etape af skovrejsningsprojektet Elmelund. Den nye del af Elmelundskoven skal dog ikke have nogen træer, men i stedet henligge som det kuperede landskab, det er i dag.

-

Det bliver ikke til at se træerne for bare skov, når man besøger Odenses nye skov. Fyns Statsskovdistrikt har lavet en plan for tredje etape af skovrejsningsprojektet Elmelund. Den nye del af Elmelundskoven skal dog ikke have nogen træer, men i stedet henligge som det kuperede landskab, det er i dag.

Det nye område ligger i dag hen med græs. Området er meget kuperet og med gode udsigter ind over Odense by. På området er der desuden en sø. Fyns Statsskovdistrikt vil ikke risikere, at området mister de store landskabelige kvaliteter, som vil gå tabt hvis arealet blev beplantet.

Ved at indlemme området i skovrejsningen på trods af de manglende træer, opnår man en bedre beskyttelse af grundvandet, lige som det vil sikre de rekreative muligheder i området.

For at lette adgangen til arealet vil der blive lavet en P-plads, hvor der bliver plads til busser, og der vil blive lavet en bro over den sø, der er på arealet. 

Tirsdag den 30. september afholdes offentligt møde om planen for arealet i Ravnebjerg Forsamlingshus kl. 19.00.