Odense-forældre må vente på besked

Flere tusinde Odense-forældre må vente i uvished til tirsdag, før de får at vide, om deres barn bliver passet fra onsdag. 

Først tirsdag formiddag vil forældre henvende sig til deres instititution eller børnehus kunne få oplyst, hvilke børn der kan tilbydes pasning. 

Pædagogmedhjælperne i Odense kommune går i strejke fra onsdag morgen 16. april. Det betyder, at Odense kommune ikke kan tilbyde pasning for samtlige børn i daginstitutionerne, imens strejken foregår.

Antallet af børn, der kan passes, reduceres i forhold til hvor mange pædagogmedhjælpere der er ansat.

Beregningen er rent tekniks, og der bliver ikke taget hensyn til søskende. Det vil sige, at et barn kan blive nægtet pasning, mens en søster eller bror kan blive passet.

Odense kommmune skriver følgende på sin hjemmeside:

Daginstitutioner

Følgende objektive kriterier er anvendt i udvælgelsen af børn i de enkelte børnehuse, som kan tilbydes pasning.
 
1. prioritet: Børn, hvor kommunen har vurderet at der er et behov for en pædagogisk foranstaltning.
2. prioritet: De yngste børn.
 
Forældre, hvis børn ikke kan blive passet i strejkeperioden, vil tirsdag modtage et brev fra Institutionsafdelingen.

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordningerne på folkeskolerne har forskelling bemanding af skolepædagoger og pædagogmedhjælpere. Derfor er det forskelligt fra skole til skole, hvorledes strejken berører den enkelte skolefritidsordning.

Forældre vil blive skriftligt orienteret om konsekvenserne af strejken direkte fra skolen. Det tilstræbes, at det primært er børn fra 3. klasse, der ikke kan tilbydes pasning.

Der etableres ikke befordring for disse elever efter skoletid. 

Specialskoler/specialklasser

For elever i specialforanstaltninger kan det være nødvendigt også af aflyse undervisningen, idet pædagogmedhjælperne i nogle situationer er forudsætningen for, at eleven kan undervises.

Forældrene vil skriftligt orienteret om konsekvensen af strejken direkte fra skolen om undervisningen og skolefritidsordningen er berørt af strejken.
 

Læs mere