I det fynske folks tjeneste

Odense: Fra høvdingedømme til by

Odense Bys Museer har fået 4,4 millioner kroner til at klarlægge, hvordan Odense og Aalborg opstod blev til byer.

Det er museets ny forskningscenter, CENTRUM, der står for projektet: Fra jernalderens centrale områder til middelalderens byer, som skal give ny viden om den tidlige bydannelse, og som Velux Fonden har bevilget 4,4 millioner kroner til.

Projektet skal kaste lys over udviklingen fra jernalderens høvdingedømmer, hvor centrale samfundselementer var spredt på forskellige lokaliteter, til vikingetidens og middelalderens byer, hvor de centrale funktioner samles på et sted.

Det foregik i tidsrummer år 400 til 1100 og undrsøgelserne omhandler arealerne omkring Odense Fjord og den centrale og østlige del af Limfjorden.

Etableringen af Odense og Aalborg rummer nemlig en del fælles træk, men også forskelligheder, der gør dem til velegnede objekter for en analyse af den tidlige bydannelse i Sydskandinavien.

Konkret indgår fund fra de arkæologiske undersøgelser ved Thomas B. Thriges Gade, Nonnebakken og Albani Kirke samt detektorfund fra Odenses opland.

Projektet ledes af Odense Bys Museer i samarbeejde med Østfyns Museer, Nordjyllands Historiske Museum, Moesgaard Museum, SDU, Aarhus Universitet og Københavns Universitet.

Derudover bidrager specialister fra universiteterne i Lund, Oslo Bergen og Aarhus.