Odense godkender ny plan for Vollsmose

Odense Byråd vedtog onsdag en storstilet helhedsplan, der skal forvandle Vollsmose til et attraktivt boligkvarter. Kvarterplanen betyder, at Vollsmose skal forbedres for 125 mio. kr, og at der iværksættes 56 nye projekter i Vollsmose.

-

Odense Byråd vedtog onsdag en storstilet helhedsplan, der skal forvandle Vollsmose til et attraktivt boligkvarter. Kvarterplanen betyder, at Vollsmose skal forbedres for 125 mio. kr, og at der iværksættes 56 nye projekter i Vollsmose.


Et kulturhus, en bazar, bofællesskaber, legepladser og mange andre nye projekter vil de kommende år skyde op overalt i Vollsmose.


Allerede til efteråret vil bydelen få sit eget lokalhistoriske museum, og de mange andre projekter vil blive virkeliggjort over de næste syv år.


Kvarterplanen og de mange forbedringer i bydelen er et resultat af, at Vollsmose er blevet godkendt af By- og boligministeriet som kvarterløftsområde. Den plan som Odense Kommune nu godkender skal så til endelig godkendelse i ministeriet.


Samtidig med de konkrete projekter betyder kvarterplanen også at kommunen forpligter sig til at arbejde målrettet for en forbedring af beboernes vilkår.  Blandt andet skal kommunen arbejde for at forbedre borgernes indflydelse og integration.


Kvarterplanen bliver administreret af Vollsmosesekretariatet, men byrådet skal hver halve år tage stilling til udvikingen af planen.


\"Jeg forventer ikke at Vollsmose bliver et kvarter som alle andre i Odense, men jeg tror at planen kan skabe en mere spændende og eksotisk bydel,\" siger lederen af Vollsmosesekretariatet Lise Færch.


Alle partier i byrådet bakker op om kvarterplanen.