I det fynske folks tjeneste

Odense i front med affald

Odense Renovationsselskab har fået en pris for sit arbejde med at fremme bæredygtig affaldshåndtering og genanvendelse i Danmark.  Prisen hedder Rendan-prisen og udover æren får selskabet 25.000 kroner.

-

Odense Renovationsselskab har fået en pris for sit arbejde med at fremme bæredygtig affaldshåndtering og genanvendelse i Danmark.  Prisen hedder Rendan-prisen og udover æren får selskabet 25.000 kroner.

Odense Renovation får blandt andet prisen på baggrund af selskabets arbejde med at nedsætte miljøbelastningen fra Stige Ø Losseplads, hvor man har taget hånd om fortidens synder på en måde, der overstiger de krav, der er stillet af tilsynsmyndighederne. 

I stedet for at vælge en traditionel løsning og overdække affaldet på Stige Ø Losseplads, valgte Odense Renovation at sikre opsamling af det forurenede vand, der fremkommer, når det deponerede affald nedbrydes, således at området med tiden helt vil kunne efterlades og overgå til rekreativ anvendelse.  
Det koncept har vakt stor opmærksomhed både i Danmark og i udlandet, og det kan være med til at sætte nye standarder for anlæg af lossepladser.

- Det er med glæde jeg kan konstatere, at den fremsynethed Odense kommune og Odense Renovationsselskab har, omkring beskyttelse af det miljø der omgiver os, også anerkendes og belønnes, som i tilfældet her, siger bestyrelsesformand i Odense Renovation Anker Boye.  

Rendan-prisen 2004 uddeles af DAKOFA (Dansk komite for affald).