I det fynske folks tjeneste

Odense klar med ny struktur

Odense Kommune er ved at være klar med en ny politisk og administrativ struktur, der skal gøre kommunen i stand til at løse en række nye opgaver fra næste år.

-

Odense Kommune er ved at være klar med en ny politisk og administrativ struktur, der skal gøre kommunen i stand til at løse en række nye opgaver fra næste år.

Det er de nye opgaver kommunerne får i forbindelse med strukturreformen, der har fået politikerne i Odense til at overveje den fremtidige administrative og politiske struktur i kommunen. I lighed med landets øvrige storkommuner, skal Odense fra 2007 tage sig af blandt andet arbejdsmarkedsområdet, og det betyder, at Odense får et helt nyt og stort arbejdsområde.

Til at løse den nye opgave vil politikerne oprette en ny social- og arbejdsmarkedsforvaltning. Den nye forvaltning får to politiske udvalg, men der vil kun være en rådmand til at løse de mange nye opgaver. Udover arbejdsmarkedsområdet får den nye rådmand ansvaret for integration, job- og bistand og en ny afdeling for borgerservice.

I dag er social- og kulturområdet placeret i samme forvaltning, men det bliver til næste år delt ud på to forvaltninger. Socialområdet skal ligge sammen med arbejdsmarkedsområdet, mens kulturområdet bliver placeret under den nye by- og kulturforvaltning.

By- og kulturvalgtningen overtager de opgaver som miljø- og teknikforvaltningen i dag løser, og samtidig skal forvaltningen tage sig af kulturen i Odense.

Ældre- og Handicapforvaltningen og børn- og Ungeforvaltningen fortsætter uændret, mens økonomiudvalget fremover får en stærkere og mere koordinerende rolle i forhold til de fire fagudvalg.

Forslaget om den nye struktur lægger samtidig op at byrådsmedlemmerne ikke længere skal deltage i bestyrelser og selskaber. Kommunen vil dermed undgå at byrådsmedlemmerne havner i situationer, hvor deres bestyrelsesarbejde kommer i konflikt med deres arbejde i byrådet.

Forslaget til den nye struktur har været drøftet blandt de nuværende politikere, blandt personalet i kommunen og der har været afholdt en borgerhøring om strukturen. Forslaget bliver drøftet på økonomiudvalgets møde på onsdag.