Odense Kommune anbefaler syddansk region

Odense Kommune vil anbefale indenrigsministeren, at Fyn kommer til at indgå i en ny stor syddansk region sammen med de tre sønderjyske amter. Det fremgår af et oplæg fra borgmesterforvaltningen i Odense Kommune.

-


Syddanmark må gå sammen, mener Odense Kommune

Odense Kommune vil anbefale indenrigsministeren, at Fyn kommer til at indgå i en ny stor syddansk region sammen med de tre sønderjyske amter. Det fremgår af et oplæg fra borgmesterforvaltningen i Odense Kommune.

Borgmesterforvaltningen har udarbejdet et høringssvar vedrørende Strukturkommisionens betænkning til indenrigs- og sundhedsministeren. 

Høringssvaret lægger op til, at Odense Byråd anbefaler, at Fyn kommer til at indgå i en region bestående af Sønderjyllands Amt, Ribe Amt, Vejle Amt og Fyns Amt. Samtidig anbefaler borgmesterforvaltningen, at der i alt bliver mellem fire og seks regioner i Danmark.

\"Kun herved kan der skabes den fornødne udviklings- og sammenhængskraft, som er nødvendig for at beskytte regionen mod marginalisering og befolkningsafvandring mod hovedstadsområdet\", hedder det i oplægget.

Samtidig anfaler borgmesterforvaltningen i Odense Kommune, at Danmark bliver inddelt efter den såkaldte \"brede kommunemodel\", der betyder at kommunerne vil få overført en lang række opgaver fra amterne. Fx mener borgmesterforvaltningen, at kommunerne bør tage sig af beskæftigelsesområdet, flere sociale opgaver og miljøtilsyn.

Odense Kommune vil ifølge oplægget \"være åben overfor ønsker fra nabokommuner om en sammenlægning, der kan styrke Odense som en dynamo for udviklingen på Fyn og i den syddanske region.

De enkelte udvalg i Odense Kommune skal nu behandle høringssvaret før Odense Byråd skal tage endelig stilling til udformningen af høringssvaret.