Odense Kommune frikendt for diskrimination

Tilsynsrådet frikender nu Odense Kommune for at have handlet diskriminerende i sagen om erhvervspraktikanten Islam Amin.

Tørklædesag behandlet korrekt af kommunen

Tilsynsrådet frikender nu Odense Kommune for at have handlet diskriminerende i sagen om erhvervspraktikanten Islam Amin.

Odense Kommune har ikke medvirket til at sætte diskrimination i system, og kommunen har ikke foretaget sig noget ulovligt i sagen om Islam Amin, der ikke kunne gennemføre en erhvervspraktik i Magasin, fordi hun bar tørklæde.

Sagen var rejst af Dokumentations- og rådgivningscenteret. Centret mente, at Odense Kommune havde medvirket til at bryde loven om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. Desuden hævdede centret, at kommunen havde sat diskriminationen i system, da Odense Kommune beder praktikstederne om at oplyse om særlige beklædningskrav.

Men begge påstande blev torsdag afvist af tilsynsrådet. Tilsynsrådet mener ikke, at Odense Kommune kunne vide noget om Magasins diskriminerende regler. Rådet finder det heller ikke diskriminerende, at kommunen beder praktikstederne oplyse om der er særlige krav til beklædning.

Sagen har tidligere været behandlet retsligt ved Østre Landsret. Her blev Islam Amin tilkendt en erstatning på 10.000 kr., fordi hun blev udsat for krænkelse, da hun ikke kunne gennemføre sit praktikforløb på grund af hendes religiøse hovedbeklædning.

Men Odense Kommune har alstå ikke haft noget ansvar for dette brud på lov om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, fastslår tilsynsrådet.