Odense Kommune fyrer 134 næste år

Odense Kommune har nu lavet en opgørelse over hvor mange ansatte, der mister jobbet som følge af nedskæringerne på kommunens budget for næste år. To trediedele af fyringerne sker på børn- og ungeområdet.

-

Odense Kommune har nu lavet en opgørelse over hvor mange ansatte, der mister jobbet som følge af nedskæringerne på kommunens budget for næste år. To trediedele af fyringerne sker på børn- og ungeområdet.

Opgørelsen fra kommunens forhandlings- og personalepolitiske kontor viser, at der i 2003 bliver tale om ialt 134 afskedigelser, fordelt således:

  •  10 i borgmesterforvaltningen
  •    1 i miljø- og teknikforvaltningen
  •  14 i ældre- og handicapforvaltningen
  •    6 i kultur- og socialforvaltningen
  • 103 i børn- og ungeforvaltningen

Antallet af fyringer i skolefritidsordninger og daginstitutioner er så stort, at Arbejdsmarkedsrådet skal orienteres.

I skolefritidsordningerne skal der fyres 19 pædagoger og 25 pædagogmedhjælpere.

På daginstitutionerne går det ud over 20 køkkenmedhjælpere, en pædagog, 14 pædagogmedhjælpere, en rengøringsassistent og to økonomaer.

Mange flere
De faglige organisationer mener dog, kommunens tal er alt for lave. Opgørelsen omfatter nemlig kun kommunens egne institutioner.

F.eks. er eventuelle fyringer i selvejende institutioner ikke regnet med. Heller ikke de, der bliver tvunget til at gå ned i arbejdstid og de, der er ansat midlertidigt og ikke bliver forlænget.

Organisationerne mener, de skal regnes med og at de skal være omfattet af de foranstaltninger, kommunen sætter i værk for de, der bliver fyret.

Kommunen sørger for at de fyrede får oplysning om hvor de kan få økonomisk og praktisk rådgivning. De får udvidet adgang til frihed med løn i forbindelse med jobsøgning og der oprettes en jobbank for et år, der er fælles for alle forvaltninger.

Indskrevne i jobbanken skal skrive en kort ansøgning og vil så blive indkaldt til samtale dog uden garanti for ansættelse.