Odense Kommune har politianmeldt Fynsværket

Odense Kommune har politianmeldt Fynsværket for ulovlig udledning af det giftige tungmetal cadmium. Fynsværket erkender, at der er blevet ledt fem kilo cadmium direkte i kloakken. Politiet skal nu vurdere om Elsam skal sigtet for overtrædelse af Miljøbeskyttelsesloven.

-

Odense Kommune har politianmeldt Fynsværket for ulovlig udledning af det giftige tungmetal cadmium. Fynsværket erkender, at der er blevet ledt fem kilo cadmium direkte i kloakken. Politiet skal nu vurdere om Elsam skal sigtet for overtrædelse af Miljøbeskyttelsesloven.


Det er anden gang, at Fynsværket udleder store mængder cadmium direkte i kloakken. Den sidste udledning skete 18. marts i år, og det har fået tilsynsmyndigheden, som er Odense Kommune, til at skride til en politianmeldelse.


Grov overtrædelse
\"Det er uforsvarligt og en grov overtrædelse af miljøreglerne. Da der er tale om en gentagelse har vi fundet det mest rigtigt at skride til en politianmeldelse af Elsam, som ejer Fynsværket\", siger Jørgen Boe, der er Byplan- og Miljøchef i Odense Kommune.


Cadmium er et meget giftigt tungmetal. Det stammer fra afvaskningen af Fynsværkets ovne, og skulle efter reglerne deponeres i tanke. I stedet har Fynsværket altså udledt cadmium direkte til byens kloaker. Stoffet er blevet fundet i et af byens rensningsanslæg.


Ingen miljøfare
Men selvom cadmium kan give både nyreskader og kræft, mener kommunen ikke, at udledningen på fem kilo truer miljøet.


\"Da cadmium er et tungmetal er der ingen umiddelbar miljøfare. Stoffet ligger i bunden af kloaksystemet og kan fiskes op uden problemer. Men det ændrer ikke på at reglerne er overtrådt\", siger Jørgen Boe.


Fynsværket har over for Odense Kommune erkendt fejlen og har erklæret sig villig til at ofre fem millioner kroner på en rensning af kloaksystemet i Odense Kommune.


Risikerer bøde
Odense Kommune skal i næste uge holde møde med Odense Politi for at vurdere om Elsam skal sigtet for overtrædelse af Miljøbeskyttelsesloven paragraf 27 og 28. Hvis Fynsværket bliver kendt skyldig i ulovlig udledning risikerer værket at blive idømt bødestraf.