Odense kommune irettesat af ombudsmanden

En blind kvinde i kørestol fra Odense fik frataget sin ret til personlige hjælpere i 59 timer om ugen. Men beslutningen viste sig at være truffet på et forkert grundlag, og nu skal Odense Kommune give kvinden ordningen tilbage.

Blind og i kørestol, uden hjælp, fik en kvinde fra Odense til at føle sig isoleret fra omverdenen. Uden hjælp kunne kvinden ikke deltagere i aktiviteter uden for hjemme og kunne ikke besøge sin familie.

Odense kommune er nu blevet irettesat af ombudsmanden, efter kommunen fratog kvinden hendes såkaldte BPA-ordning. I første omgang fik Odense Kommune dog medhold fra Ankestyrelsen, men efter ombudsmanden er gået ind i sagen, har Ankestyrelsen ændret holdning.

BPA-ordning

Borgerstyret personlig assistance er et tilskud, som skal dække udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse, til borgere med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.