Odense Kommune - Kandidater

-

-

A: Socialdemokratiet, 31 kandidater:


1. Anker Boye, borgmester, genopstiller
2. Niels Th. Nielsen, viceborgmester, genopstiller
3. Ruth Larsen, rådmand, genopstiller
4. Tina Bue Jensen, genopstiller
5. Søren Thorsager
6. Helle Nielsen
7. Verner Engelbæk, genopstiller
8. Leif Knudsen
9. Christina Juel Johansen
10. Søren Hansen, genosptiller
11. Jimmy Thorup Hansen
12. Nader Mosen
13. Jess Heilbo
14. Benny Nybo, genopstiller
15. Johan Schmeltz, genopstiller
16. Stig Vorstrup
17. Marianne Corfitzen
18, Jorri Søgaard
19. Knud Larsen
20. Lars Vitved
21. Jesper Rønning
22. Niels Munkholm Rasmussen
23. Torbjørn Klein Knoth
24. Mohammad Mansour
25. Michael Mai
26. Birthe Malling
27. Jørn Rasmussen
28. Erik Nielsen
29. Hans Ove Mertz
30. Ernst Nielsen
31. John Pedersen


Socialdemokratiets 31 kandidater går samlet til valg på bedre forhold på området med børn, unge og ældre. Dermed er ikke lovet, at området får tilført masser af nye ressourcer. Men derimod, at man vil ind og vurdere, hvordan den hidtidige politik er blevet ført ud i livet. Og hvad man kan gøre bedre.
En vigtig brik i socialdemokratiets valgkampagne er også at gøre Odense til en uddannelsesby i endnu højere grad. Dette går ikke uden investeringer de kommende år, og det er partiet indstillet på.


Valgforbund: A+F


 


B: Det Radikale Venstre, 17 kandidater:


1. Erik Simonsen
2. Lise Tofthøj
3. Bakthyar Baram
4. Peter Zoffmann
5. Bentt Løwe Nielsen
6. Jenan Jamil Bozo
7. Karen Krebs
8. Charlotte Brandt
9. Maj-Britt Abou Chouk
10. Kirstine Tofthøj Andersen
11. Rune Christiansen
12. Henning Mulager
13. Thomas Gudjonsson
14. Jesper Olesen
15. Søren Gommesen
16. Thorkild Maarbjerg
17. Thor Schliemann


Odense Havn skal være Odenses nye vækstområde. Og der skal etableres en decideret universitetsby i forbindelse med Syddansk Universitet i Odense. Det er de to vigtigste sager for spidskandidat Erik Simonsen. Men han har også et par hjertesager der går på, at etablere et historiens hus på Klosterbakken 2. Det skal være et sted hvor byens borgere kan arbejde med byens historie. Med slægstforskning. Her kan man høre foredrag om alt, hvad der har med Odense at gøre.
I forbindelse med den historiske interesse da ønsker Erik Simonsen at bevare Hollufgaard med dens kulturtilbud. Det skal også blive til et kultur- og naturcenter, der formidler kultur og natur.


Valgforbund: B+Q


C: Det Konservative Folkeparti, 20 kandidater:


1. Søren Møller, 2. viceborgmester, genopstiller
2. Merete Østerby, genopstiller
3. Børge Wagner, genopstiller
4. Lars Havelund,
5. Vivi Kier,
6. Lasse Bork Schmidt, genopstiller
7. Michael Nielsen
8. Jan Simonsen,
9. Marianne Demant,
10. Søren Mølgård
11. Rune Kallager
12. Louise Broe
13. Arne Krog
14. Lasse Jørgensen Koch
15. Hanne Rasmussen
16. Peter Allesø Rasmussen
17. Kathrine Sørensen
18. Peter Wich
19. Anni Lunden
20. J.J.Heide-Ottosen

De konservative lægger ved dette valg stor vægt på ældrepolitikken, renovering af Odenses skoler, mere tryghed for borgerne og det meget omtalte multikulturhus. Spidskandidat Søren Møller vil sikre borgernes tryghed og velfærd ved at etablere et bedre  miljø for erhvervslivet - og derigennem sikre sig flere indtægter.


Valgforbund: C+O+V


F: Socialistisk Folkeparti:, 17 kandidater:


1. Villy Larsen, rådmand, spidskandidat - genopstiller 2. Thormod Kaae
3. Stina Willumsen
4. Lise Bjerg Mortensen
5. Carsten Bjørsum
6. Mahmoud Abou Chouk
7. Vagn Hansen
8. Michael Rasmussen
9. Stine Nordkvist
10. Vivi Sølyst
11. Erik Sølyst
12. Leif Rasmussen
13. Peter Milling
14. Andreas Enghoff
15. Jonas Laurholt
16. Johannes Pedersen
17. Ole Green Sørensen


Ikke overraskende ligger ældrepolitikken rådmand Villy Larsens hjerte nær. Han går i valgkampen til kamp for at sikre mere personale på ældreområdet i fremtiden. Det skal ikke blot ske ved en bedre løn, men også en bedre efteruddannelse. En større indflydelse på eget arbejde skal gøre ikke mindst hjemmehjælpernes område mere attraktivt.
Ellers går SF blandt andet til valg på en forbedring af Odenses skoler. Det være sig både de i flere tilfælde meget nedslidte bygninger, samt indholdet i skolerne. Forældede skolebøger er her et aspekt. Et andet er bedre efteruddannelse til lærerstaben.


Valgforbund: F+A


K: Arbejderpartiet Kommunisterne, 5 kandidater:


1. Jan Nielsen
2. John Jeppesen
3. Peer Nørbo
4. Erik Skytte
5. Charles Busk Jensen


Danmark er som led i alliancen med USA i krig - og det vil Arbejderpartiet Kommunisterne have stoppet.
Partiet ønsker også at få sagt stop for privatisering og udlicitering.
Desuden ønsker partiet at sætte en stopper for det spidskandidat Jan Nielsen kalder en udlicitering af bistandsklienter som billig og gratis arbejdskraft.


Ikke i valgforbund


N: Borgerlisten i Odense, 11 kandidater: 


1. Lene Buhl Christoffersen
2. Hans Erik Petersen
3. Alfred Hansen
4. Niels Erik Søndergård
5. John Mikkelsen
6. Preben Salomonsen
7. Steen Risum
8. Vibeke Mikkelsen
9. Erik Skovsgaard
10. Marianne Madsen
11. Hans Naamansen

- Vi skal behandle hinanden ordentligt. Den sætning fylder meget for Borgerlistens spidskandidat Lene Buhl Christoffersen. Det gælder over ældre, børn og handicappede.
Nærdemkratiet er også yderst vigtigt. Her tænker Borgerlisten især på lokalområderne. Borgerne skal have mere kontakt med politikerne - ikke kun ved valgene hvert fjerde år.
Med hensyn til skolepolitikken mangler den overordnede politik. Det har der været talt om længe, men det er aldrig ført ud i livet.


Ikke i valgforbund

O: Dansk Folkeparti, 7 kandidater:


1. Flemming Etefors, genopstiller
2. Vagn Erichsen
3. Poul Lindholm Nielsen
4. Ole Arne Monrad Møller
5. Anton Kjeldsen
6. Harry Christensen
7. Mogens Rasmussen


En mærkesag er de ældre. Denne befolkningsgruppe skal ikke udsættes for nedskæringer!
En mærkesag er også trygheden i Odense. Folk skal kunne færdes sikkert på gaden.
Derudover skal Odense være kendt for andet end ballade i Vollsmose. Det kan give et bedre omdrømme og atter få gang i erhvervslivet. I dag tjener Odense for få penge sammenlignet med byer som Århus og Ålborg. Det skal ændres ved bedre forhold for erhvervslivet.


Valgforbund: C+0+V


Q: Kristeligt Folkeparti, 5 kandidater:


1. Thomas Normann Pedersen
2. Marianne Karlsmose
3. Anders Friis Knudsen
4. Dorte Pedersen
5. Jens Lemming


Kristelig Folkeparti vil genindføre orlovsstøtten. Pengene skal følge barnet ikke institutionen.
Partiet vil desuden styrke indsatsen over for bedre forhold for de hjemløse.
Og så vil Kristlige Folkeparti kæmpe for to timer ugentlig undervisning i såvel kristendoms-kundskab som historie frem for den nuværende enlige time.


Valgforbund: Q+B


V: Venstre, Danmarks Liberale Parti, 17 kandidater:


1. Jørgen Lund, rådmand, genopstiller
2. Jane Marie Jegind, genopstiller
3. Lars Chr. Lilleholt, genopstiller
4. Per Lydiksen Laursen
5. Kamma Lauenborg
6. Annette Thysen
7. Peter Wind Spenner
8. Niels Holst-Jensen
9. Peer T. Olesen
10. Mikael Korsgaard Schmidt
11. Ejnar Jakobsen
12. Lisbeth Staunsager
13. Albert Jakobsen
14. Aage Hansen
15. Finn E. Pedersen
16. Filip Bauer Spang
17. Flemming Schøn Nielsen


Venstre vil have orden i økonomien - uden at det skal betyde skattestigninger. Partiet vil have Odenses gæld bragt ned, bl.a. ved at effektivisere den offentlige administration.
Venstre ønsker også en mere erhvervsvenlig politik. Ikke mindst rådmand Jørgen Lund mener, at der de seneste otte år ikke har været visioner og mål på det område. Det koster i dag arbejdspladser og dermed en ordentlig økonomi til Odenses velfærd. En bedre erhvervspolitik vil også give råd til modernisering af skolerne.
En dynamo for hele Odense - ja hele Fyn - er en multihus. Et kombineret hus for erhverv og kultur som sætter gang i økonomien.


Valgforbund: V+C+O


 Z: Fremskridtspartiet, 4 kandidater:


1. Per Madsen, Ingeniør
2. Christian Berg
3. Torben Madsen
4. Per From


Fremskridtspartiet går til valg på at få mest muligt privatiseret. Partiet ønsker Odense Havn udviklet. Med boliger og et dansk kulturhus. Fremskridtspartiet ønsker kun dansk kultur i Odense - ikke etnisk kultur.
Desuden ønsker partiet at få byrådet opbakning til at få sat gang i en H.C. Andersen-park.


Ikke i valgforbundØ: Enhedslisten
, 16 kandidater:


1. Per Berga Rasmussen,
2. Ingelise Bech Hansen
3. Bente Hansen
4. Allan Hansen
5. Anne Grethe Toksvig
6. Jens Posselt
7. Jens Peter Madsen
8. Bernard Jeune
9. Michael Gorm
10. Betty Møller Løgstrup
11. Merete Hedelund Rasmussen
12. Jesper Hansen
13. Kevin Vilhelmsen
14. Lennart Høy
15. Erik Clausen
16. Henrik Svagin


Enhedslisten vil sikre de primære ydelser - især de tre vigtigste punkter: Ældreforsorgen, folkeskolerne og børnepasningen.
Enhedslisten fraviger ikke de løfter, som partiet går til valg på. Det ændrer lokkende tilbud ikke på.
Partiet vil ikke lade andre projekter, som fx multikulturhuset komme før ældreforsorg, folkeskoler og børnepasning. Spidskandidat Per Berga Rasmussen mener ikke, at der for øjeblikket er kommunal økonomi til et sådant prestigeprojekt.

Valgforbund: Ø+U
 


U: Demokratisk Fornyelse, 1 kandidat:


1. Michael Rønsner


Michael Rønsner vil føre modstanden mod EU ind i det kommunale. Få odenseanernes øjne op for unions-modstanden.
På de mere nære linjer gælder det børns og ældres velfærd. Prestigeprojekter som multihus og elitesport må ikke gå ud over børnene og de ældre.


Valgforbund: Ø+U


T: Tvivlspartiet, 2 kandidater:


1. Daniel Troels Hart Schütt
2. Søren Larsen


Tvivlspartiet går til valg på tvivlen. Det vil sige, de to kandidater tvivler på de politikere, der repræsenterer befolkningen i dag. De ønsker i stedet at være et talerør for befolkningen. Det skal fungere ved at folk sender forslag via en internet-hjemmeside. Herfra vil Tvivlspartiet tage sagerne op i byrådet. De andre politikeres forslag skal lægges ud på den samme side, hvor der så kan stemmes på dem.
Derudover har listen ikke en egentlig ideologi. Her er de to kandidater åbne over for forslag.


Ikke i valgforbund
Har vi glemt din link, så send en mail med den


Tilbage til hovedsiden om Odense