Odense Kommune skyder OB?s vision ned

OB?s visioner om at skabe et kraftcenter for eliteidrætten i Odense bliver skudt ned af Børn- og Ungeforvaltningen. Kommunen vil ikke umiddelbart give OB råderet over Odense Idrætshall og Stadion. I OB bliver kommunens udspil mødt med tavshed.

-

OB?s visioner om at skabe et kraftcenter for eliteidrætten i Odense bliver skudt ned af Børn- og Ungeforvaltningen. Kommunen vil ikke umiddelbart give OB råderet over Odense Idrætshall og Stadion. I OB bliver kommunens udspil mødt med tavshed.


Ruths plan
Efter lange forhandlinger mellem Odense Kommune og OB A/S er Børn- og Ungeforvaltningen i kommunen nu klar med en indstilling til en aftale. Forslaget har endnu ikke været politisk behandlet, men udspillet er dog stærkt præget af de politiske signaler fra rådmand Ruth Larsen. 


Hun har tidligere udtrykt betænkelighed over for OB?s ønsker, mens borgmester Anker Boye har vist større forståelse. Forvaltningens oplæg er på flere punkter en aflivning af OB?s visionsplan for en samlet platform for eliteidrætten i Odense.


Odense Stadion
OB foreslog at klubben lejede Odense Stadion i 30 år, og investerede i anlægget i stedet for at betale husleje. Kommunen lægger godt nok op til, at OB kan få en længerevarende lejeaftale, men kommunen vil ikke binde sig til en huslejenedsættelse på nuværende tidspunkt. En lavere husleje for OB på stadion skal vurderes juridisk og i sammenhæng med budgettet for 2003.


Kommunen vurderer, at en lejenedsættelse til OB vil betyde et kommunalt tab på 1,6 mio. kr.  Men kommunens forvaltning mener i øvrigt kun, at OB kan få en lejenedsættelse \"på markedsvilkår\", da kommunen ikke må yde tilskud til en idrætsklub.


Samtidig udtrykker forvaltningen betænkeligheder over OB?s planer om at investere i Stadion i stedet for at betale husleje.  Kommunens juridiske kontor kan ikke vurdere om det er i strid med kommunalfuldmagten og om det \"er foreneligt med områdets anvendelse af fritareal til idrætsformål.\"


Ingen ret til reklamer
OB havde ønsket at få rettighederne til reklamer i Odense Idrætshal. Kommunen foreslår i stedet, at der bliver indledt drøftelser med de øvrige håndboldklubber om reklamerettighederne.


Nej til overtagelse af Idrætshallen
Et bærende punkt i OB?s vision var en forpagtningsret over Odense Idrætshal. Denne ide afliver kommunen helt. \"Der sker ikke ændringer i forhold til nuværende forpagtningsaftale, idet Odense Kommune er kontraktligt forpligtet\", hedder det i indstillingen. Kommunen vil heller ikke overlade styringen af arrangementerne i hallen til OB.


OB tavs
I OB ønsker direktør Kim Brink ikke at kommentere oplægget endnu. Han mener, at politikerne først må forholde sig til oplægget før OB melder ud. Men det skinner tydeligt igennem at Kim Brink, der har fostret visionsplanen, er meget lidt begejstret for kommunens første udspil.


Forvaltningens indstilling skal drøftes af politikerne i Børn- og Ungeudvalget på mandag.