I det fynske folks tjeneste

Odense Kommune støtter planer om rostadion

Odense Kommune bakker op om planerne om at lave et stort Søsportscenter ved Stige Ø.  

-

Odense Kommune bakker op om planerne om at lave et stort Søsportscenter ved Stige Ø.

Hidtil har Miljøministeriet nedlagt forbud mod etableringen af et søsportscenter ved Stige Ø, da området er udpeget som EU Habitat- og fulgebeskyttelsesområde.

Men foreningen \"Søsportscentret Stige Ø\" har fremsendt et nyt forslag, der betyder, at fulgeområdet skal rykkes 250 meter i østlig retning, og dermed skabe plads til blandt andet et stort rostadion.

På nuværende tidspunkt indgår Søsportscentret ikke i kommunens planer for området, men hvis Miljøministeriet er villig til at flytte habitatsområdet er et flertal i Miljø- og Teknikudvalget indstillet på at støtte planerne om at etablere et stort Søsportscenter ud for den tidligere losseplads ved Stige Ø.