Odense Kommune - valgtemaer

-

-

Deltag i debatten


Vollsmose:
Odense har været samtaleemne i hele Danmark mange gange de forløbne fire år p.g.a. store etniske problemer i Vollsmose. Medierne og politikernes egen focusering på unge 2. generationsindvandreres vold og kriminalitet satte den politiske dagsorden i byen. I lang tid med negativt fortegn - til slut på en positiv måde, da byrådet - bistået af økonomiske midler fra folketings-kollegerne besluttede en fremadrettet løsningsplan for Vollsmose.


Ældreområdet:
I den seneste periode er der blevet indført frit valg på ældreområdet. (Ikke at sammenligne med udlicitering, siger Villy Larsen) De ældre kan selv vælge, om de vil have kommunal eller privat hjemmepleje. Kommunen har kontrakt med et stort firma og to mindre. Ti procent af de ældre har valgt den private hjemmepleje. Der bliver udelukkende konkurreret på service - ikke på prisen. De ældre er efter sigende godt tilfredse med at have valgfrihed. Andre ting indført eller planlagt er et rehabiliteringscenter til hjerneskadede og et plejecenter, hvor unge handicappede får deres eget center. Rådmanden påpeger, at Odense skulle bruge 170 millioner kroner mere på ældreplejen, hvis Odense skulle være på niveau med servicen i Århus. Udvalget har søgt om 16 millioner kr. ekstra til blandt andet nyansættelser på plejehjemmene til næste år.    


Multimusikhus:
Odense vil gerne have et multimusikhus til ca. 500 millioner kroner og med kommunal driftstilskud. På idestadiet er det lige før huset vil skaffe Odense samme opmærksomhed, som Utzons berømte operahus har gjort det for Sydney. Men huset er en stor mundfuld for en kommune, hvor økonomien ikke er til pjank. Projektet er derfor fortsat på strøtanke-stadiet - og ligger klar til det kommende byråd.  


Økonomi:
Odenses handlefrihed er blevet indskrænket de senere år. Man mangler simpelthen penge! De seneste par budgetforhandlinger har da også været usædvanligt svære - og hårde. Tidligere var budgetforhandlinger nærmest en ekspeditionssag i Odense, men manglen på penge har skærpet tonen. Økonomien er en af de store opgaver, som et kommende byråd får at kæmpe med. Et parti som for eksempel Venstre vil slå til lyd for bedre forhold for erhvervslivet - blandt andet en bedre brug af Odense Havn - for at skaffe flere indtægter,  frem for at skære ned og spare sig ud af problemerne.


Visioner: 
Byrådet i Odense har brugt energien de seneste fire år på at løse mange presserende sager. Knap så meget - for ikke at sige slet ikke - på at skue fremad. Der ligger ingen plan for et \"Odense År 2010-2015\". Flere og flere politikere efterlyser visioner. Mod til at tænke fremad. Udover de fire års perioder, politikerne er sikret i byrådet.


Udlicitering:
En fjerdedel af bybustrafikken er ved at blive udliciteret, en større del af park- og vej-servicen er blevet udliciteret, en fjerdedel af dagrenovationen er udliciteret og der er kommet frit-valg på hjemmeplejen. 


Kultur:
Den seneste valgperiode er Den Fynske Opera startet, Rytmeposten (og herindunder Jazzhus Dexter) er sikret økonomisk, byrådet har bevilget penge til en udbygning af Brandts Klædefabrik, en udvidelse af HCAs hus er planlagt, HCA-sekretariatet er startet, kommunen har overtaget Filosofgangen og der er forhandlet et statstilskud på plads med Kulturministeriet for en 4-årig periode for de små storbyteatre.


Tilbage til hovedsiden om Odense Kommune