Odense Kommune vil støtte Doman-metoden

Odense Kommune er nu indstillet på at lave en forsøgsordning for forældre med hjerneskadede børn. Forsøgsordningen vil blandt andet betyde, at forældre der anvender Doman-metoden kan opnå tilskud.

-

Odense Kommune er nu indstillet på at lave en forsøgsordning for forældre med hjerneskadede børn. Forsøgsordningen vil blandt andet betyde, at forældre der anvender Doman-metoden kan opnå tilskud.


350.000 kr. i støtte
Selvom Sundhedsstyrelsen afviser at godkende det amerikanske genoptræningsprogram til hjerneskade børn, er Odense Kommune indstillet på at oprette en ny forsøgsordning, der åbner op for, at forældre der anvender Doman-programmet kan få offentlig støtte.


Børn- og Ungeforvaltningen i kommunen indstiller til politikerne, at Odense etablerer en forsøgsordning, hvor forældre til hjerneskadede børn kan få op til 350.000 kr. i tilskud pr. år.


Vigtigt med kontakt
Kommunen vil ikke ansøge socialministeriet om støtte til en ordning for forældre der bruger Domanprogrammet. Forvaltningen mener, at ministeriet vil være tvunget til at give afslag, da Sundhedsstyrelsen mener at Doman-programmet kan være direkte skadeligt.


Men kommunen mener, at det er vigtigt, at forældre der anvender Doman-programmet har tilknytning til det offentlige, og vil derfor tillade at Doman-programmet kan opnå støtte i det nye forsøg.


Forsøgsordningen skal efter planen omfatte 5-6 forældrepar. Politikerne i  Børn- og Ungeudvalget behandler sagen på tirsdag.