Odense-letbane: Skrøbelig økonomi kendt længe

Odense Kommunes egen forundersøgelse fra 2014 når frem til samme resultat som Kraka-analyse.

Det er ikke kun tænketanken Kraka, der mener, at Odenses Letbane er urentabel.

Det gør en teknisk baggrundsrapport og foranalyse fra 2014, der var en del af beslutningsgrundlaget, også.

Som omtalt i TV 2/Fyn i dag, viser en analyse, som tænketanken Kraka har gennemført for Dansk Byggeri, at Odenses letbane giver et underskud på to milliarder målt på, hvor stor den samfundsmæssige nytte vil være af projektet. 

Der er målt på den såkaldte interne rente, der er negativ for projektet. Målingen betyder, at projektet i forhold til investeringen giver et negativt afkast målt på bl.a. den tid, folk sparer.

Normalt skal projekter have en positiv rente på over fire procent for at kunne gennemføres.

Den tekniske baggrundsrapport, der er lavet af Grontmij/Carl Bro, Atkins og Incentive Partners slår fast, at hverken en første etape, en fuldt udbygget letbane eller en løsning med hurtigbusser i den centrale del af Odense er samfundsøkonomisk rentable løsninger - de har alle en negativ rente.

En del af baggrunden for, at projekterne ikke er rentable, skyldes de gener, som projektet påfører bilisterne.

- Hvis der ses helt bort fra generne for bilisterne er det samfundsøkonomiske afkast omtrent 4-4,5 procent for alle projektalternativerne. Beslutningen om at etablere letbane eller hurtigbus-ordning skal således ses i sammenhæng med planerne for at reducere biltrafikken i centrum af Odense. Netop de positive effekter på byrummet er en væsentlig del den politiske motivation for at etablere højklasset kollektiv transport i Odense, hedder det.