I det fynske folks tjeneste

Odense med i stort EU-trafikforsøg

Odense Kommune er sammen med fire andre europæiske byer udpeget til at gennemføre et stort trafikforsøg, der skal demonstrere og afprøve forskellige former for miljørigtig transport. Projektet til 16 millioner kroner betyder blandt andet, at der skal oprettes \"miljøzoner\" i bymidten.

-


MOBILIS skal styrke den kollektive og mljørigtige trafik

Odense Kommune er sammen med fire andre europæiske byer udpeget til at gennemføre et stort trafikforsøg, der skal demonstrere og afprøve forskellige former for miljørigtig transport. Projektet til 16 millioner kroner betyder blandt andet, at der skal oprettes \"miljøzoner\" i bymidten.

EU-projektet \"MOBILIS\" kører under det såkaldte CIVITAS-program under EU.  Formålet er at demonstrere miljørigtig transport og finde trafikløsninger, der kan inspirere andre byer i Europa.

Tilbud til ejere af skrotbiler

Projektet betyder, at der skal oprettes særlige \"miljøzoner\" i to boligområder i Odense. I disse områder skal forholdene for cyklister og fodgængere forbedres, mens fartgrænserne for biler bliver begrænset til 30 km/t.

En anden del af MOBILIS går ud på at vende udviklingen for den kollektive trafik. Kvaliteten af den kollektive trafik skal forbedres og der skal laves et fælles betalingskort som de rejsende både kan bruge i busser,  taxaer, delebiler og hos cykelhandleren. Samtidig vil ejere af gamle skrotbiler blive tilbudt gratis buskort, medlemskab af en delebilklub og rabat hos cykelhandleren, hvis de skrotter den gamle bil.

Computerprogram

Derudover skal Odense udvikle et computerprogram til trafiktræning af børn, og kommunen skal sætte særlig fokus  på indretningen af trafik ved Odense Havn.

Både DSB, Fyns Amt, Odense Taxa, Hertz Delebiler og Aalborg Universitet har sagt ja til at deltage i MOBILIS.

EU bevilger 6,3 mio. kr til MOBILIS, mens Odense Kommune selv skal finde 9,5 mio. kr. Udover Odense deltager Toulouse i Frankrig, Venedig i Italien, Debrecen i Ungarn og Ljubiljana i Slovenien i MOBILIS-projektet.