Odense med i undersøgelse af indvandreres helbred

Odense Kommune er med i en landsdækkende undersøgelse af etniske minoriteters helbred og livsstil. Hidtil har man manglet viden på området, blandt andet på grund af sprogbarrierer.

I alt bliver 8500 personer mellem 18 0g 66 år kontaktet pr. telefon og bedt om at besvare spørgsmål om sygdom, smerter, stress, rygning, kost og motion.

Deltagerne bliver interviewet på deres oprindelige sprog eller på dansk alt efter behov.

- Med en sådan undersøgelse bliver det lettere fremover at sikre indvandrere adgang til forebyggelse og sundhedstilbud på lige fod med den øvrige befolkning, siger Allan Krasnik, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

Undersøgelsen begynder mandag d. 23. april.