Odense nedlægger institutionspladser

Besparelserne på Børne- og ungeområdet i Odense  betyder, at kommunen over de næste to år vil nedlægge 101 vuggestuepladser og 41 børnehavepladser. Besparelserne vil ramme 10 vuggestuegrupper og fem børnehaver. BUPL kalder fremgangsmåden sober og korrekt.

-

Besparelserne på Børne- og ungeområdet i Odense  betyder, at kommunen over de næste to år vil nedlægge 101 vuggestuepladser og 41 børnehavepladser. Besparelserne vil ramme 10 vuggestuegrupper og fem børnehaver.

Odense Kommune har valgt de berørte institutioner ud fra et kriterie om, at alle skoledistrikter fortsat skal have vuggestuepladser. Desuden har kommunen peget på instututioner, der ligger i områder hvor der vil være overskud af pladser de kommende år. 

De berørte institutioner
De ti vuggestuegrupper, der efter børn- og ungeforvaltningens indstilling vil blive ramt er:

 1. Solgården mister 10 pladser
 2. Mågebakken mister 11 pladser
 3. Hesteskoen mister 8 pladser
 4. Willeruplund mister 10 pladser
 5. Hvepsereden mister 11 pladser
 6. Spiloppen mister 11 pladser
 7. Kronthjortløkken mister 9 pladser
 8. Grævlingeløkken mister 10 pladser
 9. Troldehavens Vuggestue mister 11 pladser
 10. Stige mister 10 pladser

De fem børnehaver, der bliver berørt af nedlæggelserne af de 41 pladser er:

 1. Ravnebjerg mister 8 pladser
 2. KFUM/K mister 21 pladser
 3. Hjertegården mister 18 pladser
 4. Søhus mister 21 pladser
 5. Lillelund(bus) mister 10 pladser

Samtidig bliver Grøvlingeløkken og Kronhjortløkken i Korup/Ubberud opnormeret med i alt 37 pladser, og dermed bliver antallet af nedlagte børnehavepladser 41.

De 101 vuggestuepladser vil forsvinde i løbet af 2003 og 2004, mens de 41 børnehavepladser forsvinder i 2003.

Sobert
BUPL beklager, at det er nødvendigt at nedlægge pladser, men har intet at indvende over for kommunens fremgangsmåde.

\"Institutionerne og brugerbestyrelserne er naturligvis oprørte i de berørte områder. Men jeg har sidder med ved møderne, og kommunens fremgangsmåde har her været både korrekt og sober\", siger Lonny Weiglin, der fællestillidsmand for pædagogerne på 0-6 års området.

Børn- og Ungeudvalget behandler forvaltningens indstillling på tirsdag.