Odense snart klar med traumecenter

Flygtninge, der lider af krigstraumer eller har været udsat for tortur, kan om få måneder komme i behandling på et nyt rehabiliteringscenter i Odense. Omkring 300 flygtninge i Odense har brug for særlig traumebehandling.

Nyt center til omkring 300 flygtninge

Flygtninge, der lider af krigstraumer eller har været udsat for tortur, kan om få måneder komme i behandling på et nyt rehabiliteringscenter i Odense. Omkring 300 flygtninge i Odense har brug for særlig traumebehandling.

Endnu er der ikke fundet lokaler eller ansat personale til det nye traumecenter i Odense Kommune. Men kort tid efter, at Odense Kommune har tegnet kontrakt med Dansk Flygtningehjælp, vil det nye center være klar til at behandle flygtninge med ar på sjæl og krop.

"Vi har en moralsk forpligtelse til at hjælpe disse mennesker, og samtidig er der også et økonomisk incitament for kommunen, da de aldrig vil blive selvforsørgende, hvis de ikke får den rette behandling", siger administrationchef Morten Heilskov fra Odense Kommune.

Centeret vil få 15 pladser, men kommunen vurderer, at op mod 300 flygtninge i Odense vil have brug for at komme i behandling på centeret. Rehabiliteringscenteret henvender sig til alle nationaliteter, men især flygtninge fra Mellemøsten og Bosnien har behov for akut hjælp.

Fyns Amt har længe haft planer om at åbne et lignende tilbud til traumatiserede flygtninge. Men nu er planerne altså overtaget af Odense Kommune. Og det nye center vil kunne modtage flygtninge fra hele Fyn.

Centeret skal drives af Dansk Flygtningehjælp, og tilbudet bliver finansieret af både staten og kommunen.

Indtil centeret åbner vil Odense og andre kommuner stadig være nødsaget til at sende traumatiserede flygtninge til behandling i København.