Odense som brobygger

Det er overskriften på et historisk samarbejde mellem Fyns erhvervsliv, uddannelses- og forskningsmiljøer, amt og kommuner. Målet er at skabe hårdt tiltrængt vækst.

-

Det er overskriften på et historisk samarbejde mellem Fyns erhvervsliv, uddannelses- og forskningsmiljøer, amt og kommuner. Målet er at skabe hårdt tiltrængt vækst.


Fyns amtsborgmester, Jan Boye, og Odenses borgmester, Anker Boye, har taget initiativ til samarbejdet.


Fyn har for lille et indkomstgrundlag i forhold til resten af landet, og det går for langsomt fremad. For at ændre på det kræves en ekstra indsats, hvor alle parter - erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, forskningsmiljøer, amt og kommuner - deltager.


På et seminar, tirsdag, fremlagde fire udviklingsgrupper deres arbejde og visioner. Budskabet herfra var, at Fyn har bedst mulighed for at skabe vækst indenfor bioteknologi, sundhed, kommunikation, produktionsteknologi og gartneri.


De to initiativtagere glædede sig over, at alle parter bakker op om initiativet.


\"Det er et langt, sejt træk; men vi er kommet godt fra start\", sagde Odenses borgmester, Anker Boye.


Fyns amt og Odense Kommune gav tilsagn om at bevilge tre millioner kroner til arbejdet i år og fire millioner til næste år.