Odense sparer på miljøet

Odense Kommune skal spare en kvart milliard på den kommunale drift. Sparekataloget er nu fremlagt, og går det som politikerne ønsker bliver der fyret 30 mand i miljøafdelingen, mere beskidt i kommunen, længere mellem asfaltreparation og færre busafgange.

-

Odense Kommune skal spare en kvart milliard på den kommunale drift. Sparekataloget er nu fremlagt, og går det som politikerne ønsker bliver der fyret 30 mand i miljøafdelingen, mere beskidt i kommunen, længere mellem asfaltreparation og færre busafgange.

Park- og Vej sparer mest
Ifølge Fyens Stiftstidende er det Park- og Vejafdelingen i Odense der må holde mest for: 9,4 millioner kroner af sit budget, må afdelingen undvære. Dermed må Park- og Vejafdelingen formentlig afskedige 17 mand, hvilket går ud over blandt andet vejene. Her vil der gå længere tid mellem reparationer. Sneen får lov at ligge længere tid på fortovene før den fjernes, og der vil ikke blive gjort så hyppigt rent som i dag.
De øvrige fyringer skal blandt andet findes i byplanforvaltningen.

Lokaltrafikken beskæres
Et andet område hvor besparelser umiddelbart kan mærkes af odenseanerne, er den kollektive trafik. Ifølge avisen skal Bytrafikken spare en million kroner. De penge findes ved at skære i afgangene, så der bliver færre ture om eftermiddagen, i weekender og feriedage.
Besparelserne skal behandles i Miljø- og Teknikforvaltningen den 18. juni.