I det fynske folks tjeneste

Odense støtter sundhed

Der er penge på vej til 26 sundhedsprojekter i Odense Kommune. Pengene blev onsdag bevilliget af Økonomiudvalget og skal dermed være med til at opfylde målene for kommunens sundhedspolitik. [size=1][/size]

Motion er en af de sundhedsfremmende aktiviteter kommunen støtter.

En sundhedspolitik der lægger vægt på en indsats over for blandt andet rygning, manglende motion, usund kost, samt fremme af psykisk sundhed.

Blandt de støttede projekter er forsøg på aktivere idrætssvage borgere, at få fat i de passive børn på 10-14 år, at udvikle populære motionsformer for ældre, at forebygge livsstilssygdomme hos sindslidende og at mildne de psykiske følger af en kræftdiagnose.

Desuden er det besluttet at opstille vandposter i byen, lave kogeskole for yngre, socialt udsatte, sunde aktiviteter for ældre samt en omfattende indsats imod rygning blandt børn og børnenes forældre.