Odense Teknikum i amerikansk forskningsprojekt

Fynske studerende skal være med til at løse verdenens problemer med manglende rent drikkevand. Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum er blevet partner i et amerikansk forskningsprojekt til 20 millioner dollars.

-

Fynske studerende skal være med til at løse verdenens problemer med manglende rent drikkevand. Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum er blevet partner i et amerikansk forskningsprojekt til 20 millioner dollars.

Projektet skal gerne udvikle nye metoder til at rense vand, så det bliver drikkeligt. De allerede tilgængelige metoder til vandrensning er enten utilstrækkelige eller for dyre til, at hovedparten af de, der har behovet, kan betale for rensningen.

Fynsk laboratorium til USA
Ingeniørhøjskolen deltager i et delprojekt, der heder \"Ultrafiltrering og rensning af særligt forurenet vand\". De studerende har allerede leveret to laboratoriesystemer til undersøgelse af omsætning af gylle og stærkt forurenet spildevand.

Deltagelsen i forskningsprojektet er interessant for de studerende, fordi de nu får mulighed for ophold i USA på Illinois Universitetet.