Odense undersøger samarbejde med Bodum

Politikerne i Odense vil nu have en fuldstændig redegørelse for hvad kommunens kontanthjælpsmodtagere udfører af montagearbejde for Bodum-koncernen i Schweiz.

-

Politikerne i Odense vil nu have en fuldstændig redegørelse for hvad kommunens kontanthjælpsmodtagere udfører af montagearbejde for Bodum-koncernen i Schweiz.

\"Vi skal have overblik over, hvad vi har af aftaler med Bodum. Hvor meget vi producerer og til hvilken pris\", siger rådmand Jørgen Lund til TV2/Fyn.

Tager selv sagen op 
Kultur- og Socialudvalget i Odense har selv taget sagen op efter, at der er rejst kritik af et jobtrænings-projekt i Svendborg, hvor 50 kontanthjælps-modtagere samler og pakker Bodum-produkter direkte til eksport.

På Sydfyn vil LO have stoppet projektet fordi det i dag har karakter af en produktionsvirksomhed.
 
\" Det er jo en hel fabrik, siger Niels Chr. Nielsen\", formand for LO Svendborg, der mener at det konkurrenceforvridende.
 
\"Bodums produkter bliver jo ikke solgt til halv pris, selv om de samler produkterne kun får halv løn\". 

Opført hal tal Bodum 
Svendborg kommune har sidste år ligefrem opført en helt ny hal med tilhørende lagerbygning til produktionen af Bodum-køkkenudstyr. Hver uge samles 15 - 20.000 såkaldte forrådsglas. Bodums betaling til kommunen er samlet 300.000 kroner om året.

Spekulerer i aktivering 
Bodum har aftaler med i alt otte danske kommuner om montage og pakning af koncernens køkkenudstyr, der sælges over hele verden.

Ifølge formanden for Landsorganisationen af Arbejdsledige Erling Frederiksen spekulerer koncernen bevidst i aktiveringsprojekterne.
 
\"Efter hvad vi ved, så får Bodum ikke pakket nogen af deres produkter i Danmark på ordinære vilkår\", siger han.

Kan flytte til Kina 
Bodum-koncernes ejer Jørgen Bodum afviser ikke, at datterselskabet Multi Plast A/S gør brug af den danske ordning. 
 
\"Vi har en fast afregningspris på produktionen for hver styk, og det er den samme om det er i Danmark eller i Portugal\", siger han til TV2/Fyn.
 
\" Vi kan bare flytte produktionen til Kina eller Portugal, hvis kommunerne ikke vil være med\"

De største kommunale projekter er ifølge TV2/Fyns oplysninger i Svendborg og Fredericia, hvor et halvhundrede kontanthjælpsmodtagere hvert sted er beskæftigede. 

Venter orientering  
I Odense har kontanthjælpsmodtagere i perioder samlet kopper og kaffekander for Bodum bekræfter rådmand Jørgen Lund. Hvor mange, der her er beskæftigede kan han ikke oplyse.  
 
\"Jeg kender ikke omfanget og de præcise aftaler\", siger han.

Rådmanden forventer en orientering fra forvaltningen inden næste udvalgsmøde den 8. april.