Odense vil have kulturfestival for børn og unge

Odense Kommune har planer om at etablere en årligt tilbagevendende kulturbegivenhed for børn og unge fra de helt små til 18 år. Med afsæt i byens mange ressourcer på området ventes den første festival at køre allerede i 2006.

-

Odense Kommune har planer om at etablere en årligt tilbagevendende kulturbegivenhed for børn og unge fra de helt små til 18 år. Med afsæt i byens mange ressourcer på området ventes den første festival at køre allerede i 2006.

Ideen er at koble alle de gode kræfter, Odense har på børne- og ungeområdet, så de i fællesskab kan skabe en tradition på niveau med Odense for sejl, Blomsterfestivalen og Odense Internationale Filmfestival.

Børne- og ungeudvalget i Odense Kommune beder derfor byrådet om at afsætte 850.000 kroner til en festival i 2006, der skal fungere som pilotprojekt, og 1,5 millioner kroner om året de kommende år til egentlige festivaller.

Succeskriteriet er at mindst 10.000 børn og unge deltager med tilhørende lærere, pædagoger og familier, at festivalen sætter Odense på landkortet som en spændende by at bo i, gå i skole i, at uddanne sig i og arbejde i.