I det fynske folks tjeneste

Odense vil være landets kreative by

Odense skal være Danmarks kreative by, og derfor er kommunen på vej med en ambitiøs kulturstrategi, der kan være med til at føre målsætningen ud i livet.

-

Odense skal være Danmarks kreative by, og derfor er kommunen på vej med en ambitiøs kulturstrategi, der kan være med til at føre målsætningen ud i livet.

Strategien har været under udarbejdelse i knapt fire måneder, og mere end 250 enkeltpersoner og organisationer har medvirket.

Blandt bidragsyderne er kulturlivet, erhvervslivet,
uddannelsesområdet, Odense Kommune og borgere i Odense.

Strategiplanen opridser otte punkter, hvor Odense de kommende år skal sætte ind:

 1. Der skal etableres rum med el, vand og varme til iværksættere og
  udvikles partnerskaber indenfor kunst og idrætsudvikling.
 2. Odense skal have et \"Innovationhus\", hvor unge talenter, garvede folk
  fra kreative erhverv som medie og reklame og kreative iværksættere
  udfordrer hinandens viden, netværk og kompetencer.
 3. Byens musikliv og spillesteder skal have bedre forhold, f.eks. i form af en
  udbygning af Rytmeposten eller en renovering af Magasinet
 4. Det skal være mere attraktivt for byens kulturliv og  erhvervsliv at
  samarbejde og udvikle nye projekter.
 5. Der skal skabes rammer til de store pladskrævende nationale og
  internationale teater- og musikoplevelser.
 6. Odense skal udvikle nye former for begivenheder indenfor kultur og idræt.   Carl Nielsen og især H.C.Andersen er stærke lokale kort, der skal udnyttes bedre. 
 7. Rammerne for børn og unges kulturelle og kropslige
  oplevelses- og udfoldelsesmuligheder skal styrkes
 8. De  internationale og flerkulturelle elementer skal styrkes i kulturpolitikken.

Odense Byråd skal behandle strategiplanen 16. juni og herefter skal de enkelte politiske udvalg i kommunen komme med forslag til konkret projekter til strategien.

Fonden Realdania, Fyns Amt og Syddansk Universitet er med i forhandlinger om forskellige samarbejdsprojekter.