Odenses befolkning vokser

Indbyggertallet i Odense er steget mere i 2004 end de seneste 12 år. Pr. 1. oktober var der 185.758 indbyggere i Odense Kommune. Indbyggertallet er dermed steget med 911 personer i løbet af tredie kvartal 2004. En tilsvarende stigning har ikke fundet sted siden 1992.

-

Indbyggertallet i Odense er steget mere i 2004 end de seneste 12 år. Pr. 1. oktober var der 185.758 indbyggere i Odense Kommune. Indbyggertallet er dermed steget med 911 personer i løbet af tredie kvartal 2004. En tilsvarende stigning har ikke fundet sted siden 1992.

I perioden fra fjerde kvartal 2003 - tredie kvartal 2004 var 24,8 procent af arbejdsstyrken af udenlandsk herkomst arbejdsløse. Det fremgår af en statistik på Odense Kommunes hjemmeside.

Ledigheden blandt personer fra vestlige lande var på 9,6 procent, mens ledigheden for personer fra ikke vestlige lande var på 31,9 procent.

For personer med dansk oprindelse var ledighedsprocenten på 7,1.

Ledigheden var i september måned på 6.830 personer. Hvilket er 792 færre ledige i forhold til august 2004.

De nyeste indkomsttal for året 2002 viser, at antallet af skattepligtige personer var på 150.318.

Der er 150 forskellige nationaliteter i Odense Kommune pr. 1.1. 2004.

Der er 57.740 personbiler i Odense Kommune, hvilket svarer til, at 54,6 procent af alle husstande i Odense har mindst en bil.