Odeon-forpagter fik underskud

Underskud på 1,4 millioner kroner i 2017 i H.C. Andersen Kongres Center. Odense Kommunes underskudshæftelse til kulturarrangementer i Odeon endnu ikke afklaret.

Det er endnu uklart, hvor meget Odense Kommune kommer til at betale i underskudsgaranti for det første års drift af Odeon.

For selv om forpagteren af Odeon, H.C. Andersen Kongres Center, netop har afleveret et underskud på 1,4 millioner kroner i sit 2017-regnskab til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, mangler den endelige afregning med Odense Kommune fortsat. 

H.C. Andersens Kongres Center driver også Radisson og Odense Koncerthus. Forpagteren i sidste ende er Belling Gruppen.

Kommune dækker underskud

Ifølge den kontraktlige aftale mellem Odense Kommune skal kommunen dække to tredjedele af et eventuelt underskud i de afholdte kulturelle arrangementer i Odeon.

Underskudsgarantien dækker kulturelle arrangementer, som forpagteren afholder, og er på 15 millioner kroner fordelt over seks år.

Alene i 2017 har der været afholdt 258 forskellige arrangementer, oplyser Odeons kulturchef Sara Ekknud.

Ifølge H.C. Andersens Kongres Centers regnskab var det forventet, at resultatet i 2017 ville være forbedret via synergier og udvidede forretningsområder, "men det kan konstateres, at effekterne heraf indtræffer med forsinkelse i forhold til det forventede", hedder det.

- Selskabet har i 2017 opstartet aktiviteter omkring Odeon samt gennemført yderligere optimering af organisationen, hvilket understøtter selskabets forretningsområder og fremadrettede optimerings-muligheder. Samtidig har selskabet investeret i modernisering af hotelværelser i 2017. Det er selskabets forventning, at de gennemførte tiltag vil medføre positive effekter i 2018, formuleres det i årsregnskabet.

Ifølge kontorchef Pia Bay, Odense Kommune, forventes slut-regnskabet for de afholdte kulturarrangementer i Odeon først at være afsluttet senere.

- Uanset at regnskabet foreligger nu er der endnu ikke foretaget en samlet ende 

lig opgørelse/afregning i forhold til den risikofordelingsmodel, som er indarbejdet i aftalegrundlaget. Om og i givet fald hvilket beløb, der skal udbetales, er derfor ikke endeligt fastlagt endnu. Det forventes endeligt afklaret/opgjort senest inden sommerferien, skriver Pia Bay i en mail til TV 2/Fyn.