I det fynske folks tjeneste

Odeon-forpagter fik underskud

Underskud på 1,4 millioner kroner i 2017 i H.C. Andersen Kongres Center. Odense Kommunes underskudshæftelse til kulturarrangementer i Odeon endnu ikke afklaret.

Et netop offentliggjort regnskab fra H.C. Andersen Kongres Center afslører et underskud på 1,4 millioner kroner.

Det er endnu uklart, hvor meget Odense Kommune kommer til at betale i underskudsgaranti for det første års drift af Odeon.

For selv om forpagteren af Odeon, H.C. Andersen Kongres Center, netop har afleveret et underskud på 1,4 millioner kroner i sit 2017-regnskab til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, mangler den endelige afregning med Odense Kommune fortsat. 

Læs også Odeon plaget af brandalarmer - hvem skal betale?

H.C. Andersens Kongres Center driver også Radisson og Odense Koncerthus. Forpagteren i sidste ende er Belling Gruppen.

Kommune dækker underskud

Ifølge den kontraktlige aftale mellem Odense Kommune skal kommunen dække to tredjedele af et eventuelt underskud i de afholdte kulturelle arrangementer i Odeon.

Underskudsgarantien dækker kulturelle arrangementer, som forpagteren afholder, og er på 15 millioner kroner fordelt over seks år.

Alene i 2017 har der været afholdt 258 forskellige arrangementer, oplyser Odeons kulturchef Sara Ekknud.

Ifølge H.C. Andersens Kongres Centers regnskab var det forventet, at resultatet i 2017 ville være forbedret via synergier og udvidede forretningsområder, "men det kan konstateres, at effekterne heraf indtræffer med forsinkelse i forhold til det forventede", hedder det.

- Selskabet har i 2017 opstartet aktiviteter omkring Odeon samt gennemført yderligere optimering af organisationen, hvilket understøtter selskabets forretningsområder og fremadrettede optimerings-muligheder. Samtidig har selskabet investeret i modernisering af hotelværelser i 2017. Det er selskabets forventning, at de gennemførte tiltag vil medføre positive effekter i 2018, formuleres det i årsregnskabet.

Ifølge kontorchef Pia Bay, Odense Kommune, forventes slut-regnskabet for de afholdte kulturarrangementer i Odeon først at være afsluttet senere.

- Uanset at regnskabet foreligger nu er der endnu ikke foretaget en samlet ende 

lig opgørelse/afregning i forhold til den risikofordelingsmodel, som er indarbejdet i aftalegrundlaget. Om og i givet fald hvilket beløb, der skal udbetales, er derfor ikke endeligt fastlagt endnu. Det forventes endeligt afklaret/opgjort senest inden sommerferien, skriver Pia Bay i en mail til TV 2/Fyn.

Læs også Gaffa-pris: Odeon bedst til prisuddelinger