Øget sikkerhed for fynske patienter

Patienterne på de fynske sygehuse går en bedre fremtid i møde. Nu vil læger og sygeplejerskere sætte ind for at undgå de mange uforudsete komplikationer, patienterne udsættes for, når de er indlagt. I værste tilfælde kan de føre til varige mén eller dødsfald.

-

Patienterne på de fynske sygehuse går en bedre fremtid i møde. Nu vil læger og sygeplejerskere sætte ind for at undgå de mange uforudsete komplikationer, patienterne udsættes for, når de er indlagt.


I værste tilfælde kan de føre til varige mén eller dødsfald.


Nye procedurer på Odense Universitetshospital og de fynske sygehuse skal mindske de fejl, patienterne udsættes for.


\"Det kan for eksempel være ved, at man kun skriver medicinbetegnelsen ét sted i stedet for fem forskellige steder. På den måde mindsker man muligheden for at skrive fejl\", siger Ester Larsen (V), der er formand for Sygehusudvalget i Fyns Amt.


En pilotundersøgelse anslår, at patienter på fynske sygehuse årligt rammes af ca. 5400 \"utilsigtede komplikationer\". Det fører til genindlæggelser svarende til 80.000 sengedage.


Andre undersøgelser viser, at ca. 40% af komplikationerne kan forebygges ved at ændre arbejdsprocedurerne.