I det fynske folks tjeneste

Øget sikkerhed langs vejene

En tur i grøften eller et sammenstød med et skilt. Det kan have dødelige konsekvenser. Men mange af uheldene kan undgås. Fynske erfaringer med at flytte og udbedre faste genstande langs vejene, har givet så gode resultater, at det skal udbredes til resten af landet

Bløde lygtepæle

Lygepæle og trafiklys, der lægger sig ned når man kører ind i dem. Træer der flyttes væk fra vejen, og grøfter der sikrer, at man lander ude på marken. Det er blot nogle af de ting, man har gjort i Fyns Amt for at fjerne de hårde genstande fra vejsiderne.
I 2002 blev 337 personer trafikdræbt i åbent land. 74 af dem i uheld mod faste genstande.
"Bilisterne har nok knap lagt mærke til det, men det er et meget, meget vigtigt fokusområde", Fortæller Ingeniør Mogens Sørensen fra Fyns Amt.

Udbredes til hele landet

De fynske erfaringer skal, sammen med projekter fra blandt andet Storstrøms og Vejle Amter, samles i håndbøger, der kan bruges i hele landet. Fyns Amt vil i løbet af det næste år indsamle tal på, hvordan projektet har påvirket trafiksikkerheden.
"Men der er ingen tvivl om, at vi vil kunne se en effekt af de her tiltag", forklarer Mogens Sørensen fra Fyns Amt.