Øget sikkerhed for olietransporter nord om Fyn

Fredericia Havn går om kort tid i gang med at anlægge en ny og mere sikker sejlrute til olietransporterne til havnen. Fyns Amt er tilfredse med at sikkerheden for olietransporterne bliver forbedret.

-

Fredericia Havn går om kort tid i gang med at anlægge en ny og mere sikker sejlrute til olietransporterne til havnen. Fyns Amt er tilfredse med at sikkerheden for tankskibene bliver forbedret.


Allerede til august vil den nye 16 meter dybe sejlrende være klar til brug. Sejlrenden er på lange strækninger identisk med den nuværende sejlrende, men den nye linje betyder at de store olietankere kan sejle mere lige ind til Fredericia Havn, og det mindsker risikoen for ulykker.


Sejlrenden kommer til at gå langs hele den nordfynske kyst ind til havnen i Fredericia.


Forebygger olieudslip


\"Vi synes det er en god ting, at havnen anlægger en ny sejlrute. Det kan være med til at forebygge ødelæggende olieudslip, som vi senest har set på Sydsjælland,\" siger sektionsleder Søren Larsen fra Fyns Amts Natur- og Vandmiljøafdeling.


Den udbedrede sejlrute vil samtidig give et løft til Fredericia Havn, der fremover vil kunne modtage olietankere op til 120.000 tons. I dag er max. vægten 85.000 tons.  Men Fyns Amt ser ikke de større tankere som et problem, da sejlruten bliver mere lige og sikker.


Amtet har samtidig givet tilladelse til at det opgravede materiale fra havnbunden blive deponeret i fynsk farvand. Materialet er helt uforurenet.