OK at dumpe forurenet materiale i havet

Lystbådhavnen i Otterup må gerne dumpe forurenet materiale i havet fra indsejlingen til lysbådhavnen. Miljøstyrelsen har netop afvist en klage fra  Dansk Amatørfiskerforening over \"klapningen\" af det forurenede materiale.

-

Lystbådhavnen i Otterup må gerne dumpe forurenet materiale i havet fra indsejlingen til lysbådhavnen. Miljøstyrelsen har netop afvist en klage fra  Dansk Amatørfiskerforening over \"klapningen\" af det forurenede materiale.


Fyns Amt har givet Otterup Lysbådshavn en 5-årig tilladelse til at klappe - det vil sige dumpe - det lettere forurenede materiale fra indsejlingen til lystbådhavnen i havet.


Amtets Natur- og vandmiljøafdeling har undersøgt materialet for udvalgte stoffer og tungmetaller, og har ikke fundet faretruende store koncentrationer af giftige stoffer. Derfor har amtet godkendt klapningen af stoffet, da Fyns Amt ikke vurderer, at det vil øge havforureningen.


OK at undersøge få stoffer
Men denne vurdering er Dansk Amatørfiskerforening ikke enig i. Foreningen mener, at amtet bør undersøge materialet for alle mistænkelige stoffer -  i stedet for blot at undersøge materialet for udvalgte stoffer.


Men Miljøstyrelsen har nu godkendt Fyns Amts udlægning af sagen. Bilagene, der indeholder lister over de farlige stoffer, skal opfattes som en såkaldt bruttoliste, som amtet så skal bruge i sin vurdering af om materialet vil øge havforureningen.