Ok med statstilskud til muslimsk friskole

Den muslimske friskole Al-Salahiya i Odense får ikke fjernet statstilskuddet. Friskolen har tidligere været skarpt kritiseret blandt andet for at have censureret bøger ved at udstrege specifikke sider. Men det sker ikke mere

-

Den muslimske friskole Al-Salahiya i Odense får ikke fjernet statstilskuddet.

Friskolen har tidligere været skarpt kritiseret blandt andet for at have censureret bøger ved at udstrege specifikke sider. Men det sker ikke mere. Embedsmænd fra Undervisningsministeriet og eksterne tilsynsførende, som er valgt af forældrene besøgte friskolen i juni for at kigge nærmere på undervisningen, og ingen af dem har haft grund til at kritisere den muslimske friskole.

Det oplyser undervisningsminister Ulla Tørnæs (V) i to svar til Louise Frevert (DF), som ønsker friskoleloven ændret, så offentlige myndigheder fører tilsyn.

Læseplaner og kontakt til forældre
Al-Salahiya har blandt andet lavet læseplan for dansk som andetsprog og årsplaner for fagene, og alle skolens danske lærere og amtscentralen har deltaget i arbejdet.

Skolens ledelse har desuden brugt lang tid på at få de 110 elevers forældre fra 45 familier til at acceptere skolens mål for fagene, oplyser Ulla Tørnæs.
Derfor har skolelederen forklaret forældrene, at børnene skal leve i Danmark, hvor det er vigtigt med en høj uddannelse.

Folketinget strammede sidste år loven om friskoler. Undervisningsministeriet kan kræve ekstra tilsyn, hvis der er tvivl om, at friskolens undervisningen er på højde med folkeskolen. Desuden forklarer lovteksten, hvordan tilsynsførende skal arbejde, påpeger Ulla Tørnæs