Økologiske frugtavlere får erstatning

To fynske øko-frugtavlere får erstatning af Landbrug & Fødevarer for forurening af deres æblehøst med sprøjtegift fra konventionelle landbrug.

Frugtavlerne Harndrup Frugt og Allesø Frugt får kompensation fordi deres æblehøst blev forurenet med sprøjtegiften prosulfocarb i 2013.

Sprøjtegiften bruges til ukrudtsbekæmpelse i det konventionelle landbrug. Stoffet fordamper og kan med fugtig luft og regn havne langt fra de marker, hvor det blev anvendt.

Derfor kan det være stort set umuligt at fastslå med sikkerhed, hvor det kommer fra.

Det er forklaringen på, at Landbrug & Fødevarer betaler kompensation på erhvervets vegne og har afsat 220.000 kroner til formålet.

Handlingsplan skal hindre gentagelse

Samtidig har Videnscentret for Landbrug under Landbrug & fødevarer og Syngenta Crop Protection, der producerer et ukrudtsmiddel med prosulfocarb, lavet en handlingsplan, der skal hindre gentagelse af forureningen.

I handlingsplanen indgår en oplysningskampagne, der skal lære de konventionelle landmænd at undgå afdrigt og fordampning af stoffet.

Økologer: Det er ikke nok

Økologisk Landsforening er tilfreds med erstatningen og handlingsplanen, men mener, der skal mere til.

Derfor arbejde de på at få miljøminister Kirsten Brosbøl til at gribe ind.

Hun er kaldt i samråd om emnet og holder møde i næste uge med Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer.