I det fynske folks tjeneste

Økonomisk redningskrans til torskefiskerne

Udsigterne for 2017 bliver ikke så dystre for torskefiskere i Østersøen, som først antaget.

00:37

Sådan lød det tidligere på året, da en halvering af torskekvoterne var en realitet.

Nu er der lidt hjælp at hente for de ellers pressede fiskere. Foto: Anders Høgh

1 af 2

Danske torskefiskere i Østersøen kan se frem til en økonomisk kompensation på 24 millioner kroner efter den voldsomme reduktion af kvoterne for 2017.

I oktober stod det klart, at torskekvoterne i den vestlige del af Østersøen næste år skulle reduceres med 56 procent, mens de i den østlige del skulle reduceres med 25 procent. 

Læs også Fisker efter halvering af torskekvote: Jeg lukker min butik

Men nu er Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti enige om afsætte midler til en et-årig ekstraordinær kompensationsordning til at kompensere de fiskere, som er særligt ramt af de strammere kvoter. Kompensationsordningen vil have til formål at understøtte den del af fiskerierhvervet, der er særligt ramt af kvotereduktionerne på torsk i Østersøen i 2017.

- Det er meget voldsomt at få sit indtjeningsgrundlag kraftigt reduceret, og efter forhandlingerne gik jeg derfor straks i gang med at undersøge, hvordan fiskerne kunne hjælpes. Jeg er tilfreds med, at der nu bliver afsat 24 millioner kroner på Finansloven, som skal gå til en ordning for de fiskere, som lider et særligt stort tab næste år, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen. 

04:14

Halvering af torskekvoterne truer fynske fiskere på livet

Luk video

Den endelige fordeling af midlerne aftales i dialog med fiskeriets organisationer, men midlerne vil være målrettet aktive torskefiskere. 

- Det vil være meget trist, hvis en lang række mindre fartøjer må dreje nøglen om, fordi kvoterne bliver strammet næste år. Denne redningskrans vil forhåbentlig være med til at holde hånden under erhvervet. Jeg vil allerhelst hjælpe fiskerne i form af bedre kvoter, og det var også det, jeg kæmpede for under forhandlingerne. Men når situationen er, som den er, er det en fornuftig løsning med en kompensationsordning, siger Esben Lunde Larsen.   

Kompensationsordningen kan gennemføres under de europæiske såkaldte ”de minimis-regler” for statsstøtte. De minimis-reglerne tillader statsstøtte, så længe støtten ikke overstiger 30.000 euro per virksomhed over tre regnskabsår.  Ud af de 24 millioner kroner skal en mindre del gå til administration af ordningen hos NaturErhvervstyrelsen.