I det fynske folks tjeneste

Ole Monrad Møller

-

-


Navn: Ole Monrad MøllerParti: Dansk FolkepartiBopæl: Nyborgvej 119, 1. Mf.th., 5000 Odense COpstillingskreds: Odense Øst 1. KredsTillidsposter: Næstfmd. for Dansk Folkeparti på FynAntal stemmer FV2001:Kontakt: monrad@vip.cybercity.dkPersonlig hjemmeside:


 


Video

Ole Monrad Møllers videopræsentation

Derfor skal vælgerne stemme på mig:
Fordi jeg som tillidsmand på Schulstad brødfabrik i Odense stadig har jordforbindelsen og kontakten til almindelige mennesker i orden.
Fordi jeg er en lokal kandidat der bor i min egen kreds.
Fordi jeg brænder for sagen.

Og fordi jeg går ind for:

- en strammere udlændingepolitik.
- et nationernes Europa og ikke Europa's forenede stater.
- at vi tager mere hensyn til ofrene og straffer de kriminelle.
- at vore ældre får en værdig alderdom i trykke vilkår.
- at bevare hjemmeværnet og værnepligten.
- at folkekirken fortsat som det står i grundloven skal være statskirke.

Hvad er dine fynske mærkesager?
Med Vollsmose liggende i min kreds er jeg opmærksom på problemerne med integrationen, kommunen kan ikke alene løse disse problemer, så staten må hjælpe til med lovgivning.
Integrationen klares ikke bedst ved eftergivenhed, men ved klare krav og konsekvens.

Brotaksten over storebælt bør sættes ned. Den fynske infrastruktur bør forbedres. Samarbejdet mellem uddannelse og erhverv bør styrkes. Syddansk Universitet er i den forbindelse central.

Forsvaret skal stadig være på Fyn, jeg vil derfor styrke hjemmeværnet på Fyn og hovedkvarteret for forsvarsregion Fyn, Syd og Sønderjylland skal fortsat være placeret i Odense.

Jeg ønsker flere offentlige arbejdsplader til Fyn og vil derfor arbejde for udflytning af offentlige institutioner til Fyn.

Hvordan får vi skabt flere arbejdspladser på Fyn?

en styrkelse af samarbejdet mellem uddannelsessektoren og  erhvervslivet.
 • en styrkelse af samarbejdet mellem det offentlige og erhvervslivet.
 • en styrkelse af turisterhvervet på Fyn.
 • en styrkelse af infrastrukturen på Fyn.
 • Hvordan bliver integrationen af indvandrere/flygtninge bedre på Fyn?
  Der skal i større grad stilles krav til udlændinge om tilpasning til det danske samfund.
  Integrationen er ikke kun samfundets pligt, men i høj grad også udlændingenes.
  Det er ikke os der skal tilpasse os de normer udlændingene kommer til landet med, de må acceptere at de lever i et demokratisk samfund med ligeret mellem kønnene og hvor individet har ret til at bestemme over sig selv, også kvinder.

  Når det er sagt, så er også klart at det er en vigtig faktor at udlændingene i højere grad kommer ud på arbejdsmarkedet og bliver selvforsørgende, så de ikke ligger samfundet til last.

  Er der plads til flere svinefarme på Fyn eller skal antallet reduceres?
  Hvis miljøkrav kan overholdes JA.Hvis de ikke kan så NEJ.
  Antallet af svinefarme på Fyn må ikke være højere end at miljøet kan klare det.

  Hvilke konsekvenser får kommunalreformen for Fyn?
  Med amternes nedlæggelse overføres de fleste opgaver til kommunerne, de nye regioner beholder stort set kun sygehusvæsenet. Dette vil skabe større overskuelighed for borgerne mht. ansvarets placering. Ansvaret vil  nemlig primært ligge hos kommunerne, hvilket vil styrke borgernes mulighed for indsigt i det offentlige og dermed demokratiet.