I det fynske folks tjeneste

Omfattende forurening i børnehaver

Jorden i over halvdelen af landets daginstitutioner risikerer at være forurenede i lettere eller sværere grad.

Det viser undersøgelser fra København, Fyn og Guldborgsund. Alligevel nægter langt de fleste kommuner at undersøge omfanget af forurening.

I Guldborgsund Kommune er samtlige daginstitutioner netop blevet undersøgt, og halvdelen var forurenet. Fem af dem i svær grad.
Jorden er primært forurenet med tungmetaller, olie og tjære.

- Børnene og deres forældre skal være helt 100% sikre på, at de ikke bliver udsat for forurenende stoffer når de er enten i vuggestue, børnehave eller fritidsordning. Det ligger helt klart, siger socialdemokraternes miljøordfører, Torben Hansen til 21 SØNDAG.

I København og på Fyn er en stor del af daginstitutionerne tidligere blevet undersøgt for forurening. Her viste resultaterne, at over halvdelen af institutionerne var forurenet. Mange af dem i svær grad.
Alligevel er kommunerne ikke umiddelbart indstillet på at undersøge samtlige daginstitutioner.

- Det her er jo ikke noget kommunerne skal. Hvis vi skulle ifølge lovgivningen, så gjorde vi det selvfølgelig. Det her er noget, kommunerne kan vælge at gøre, siger Bjørn Dahl, formand for Kommunernes Landsforenings Teknik- og Miljøudvalg.

21 SØNDAG har kontaktet halvdelen af landets kommuner. 70 procent har ikke systematisk undersøgt daginstitutionerne for forurening, selvom tidligere miljøminister Connie Hedegaard bad dem om at gøre det for et år siden.

- Det synes jeg egentlig allerede dengang var et klart vink med en vognstang om, at det her faktisk skal prioriteres. Og prioriteres højt, siger socialdemokraternes miljøordfører, Torben Hansen. Han bliver bakket op af Dansk Folkepartis miljøordfører.

- Det der er væsentligt, når vi sender vores børn hen i institutionen, er, at vi har en garanti for, at man ikke får forgiftede børn hjem, siger Jørn Dohrmann.

Også SF går nu ind i sage og krvæer forhandlinger med regeringen.

- Vi kan ikke blive ved med at udsætte vores børn for sundhedsskadelige stoffer, derfor vil vi stille krav til kommunerne om at få undersøgt deres børneinstitutioner for forurenet jord, siger SF's miljøordfører Ida Auken.

- Det er tydeligvis ikke nok at komme med en pæn henstilling til kommunerne om at gøre noget ved sagen, som den tidligere miljøminister har gjort. Hvis der skal ske noget på området, skal der stilles umisforståelige krav, og det håber vi, ministeren nu er klar til, siger Ida Auken.

- Kommunerne har en moralsk pligt til at sørge for, at legepladserne i pasningstilbudene er fri for gammel gift. De bør derfor leve op til deres helt naturlige ansvar, siger miljøordfører Per Ørum Jørgensenfra de Konservative.

- Jeg foreslår, at kommunerne fremover offentliggør, hvilke institutioner der er undersøgt, hvad resultatet har været og hvad man har gjort for at løse evt. problemer. Det kan man med rimelighed forlange af sin kommune, siger Per Ørum Jørgensen.